Centrum volného času Lužánky Brno

Park Lužánky, Brno

Víte, kde najdete nejstarší veřejnosti přístupný městský park v České republice? Za zábavou, na oslavě narozenin, zde byl i Napoleon Bonaparte. Dnes slouží jako místo pro sport, vycházky a další volnočasové aktivity. Projděte si s námi nejznámější brněnský park – Park Lužánky.

Interaktivní mapa
Interaktivní mapa

Park Lužánky

Park Lužánky je nejstarší veřejnosti přístupný městský park v Česku. Byl založen roku 1786, ale jeho historie je mnohem delší. První zmínky o Lužánkách, původně nazývaných Augarten, pocházejí ze 13. století. V té době zde byl hospodářský dvorec, louka a protékala tu říčka Ponávka.

Prostor louky a dvorce věnoval brněnský měšťan Schwarz Herburskému klášteru. V 16. století převzali klášter i dvorec brněnští jezuité, kteří v tomto místě v 18. století, vybudovali kapli a okrasnou zahradu pro meditaci, duševní činnost a odpočinek.

Park Lužánky, Brno
Park Lužánky, Brno

Za vlády Josefa II. byl roku 1786 jezuitský klášter zrušen. Celý prostor zahrad v Lužánkách byl císařem věnován městu Brnu ke zřízení jednoho z prvních veřejných parků ve střední Evropě. Dnešní podoba Lužánek je výsledkem práce brněnského městského zahradníka Antonína Šebánka. Ten kolem roku 1840 přeměnil původní francouzský park na park přírodního charakteru s mnoha vzácnými dřevinami.

Současná podoba parku je výsledkem rekonstrukce z let 1991–2012, která proběhla dle projektu krajinářského architekta Ivara Otruby. Při poslední úpravě je symbolicky, v podobě umělého potoka přehrazena několika obloukovými mostky, připomenuta říčka Ponávka. Ta zdejším územím protékala, než byl koncem 19. století její tok přemístěn do potrubí a pod zem.

Park Lužánky, Brno
Park Lužánky, Brno

Lužánky a Napoleon Bonaparte

A jak je to s Lužánkami a Napoleonem Bonaparte? Po slavné bitvě u Slavkova roku 1805, byl v Lužánkách zřízen polní lazaret. Mnohem větší událost se konala o 4 roky později, při druhém příjezdu Napoleona do Brna. 15. srpna 1809 v Lužánkách proběhla velkolepá oslava 40. narozenin císaře Napoleona Bonaparte. Oslavy byly spojené s večerním plesem a ohňostrojem. Oslav pořádané francouzskou okupační armádou se zúčastnila brněnská honorace a měšťané.  

Napoleon Bonaparte a Brno
Napoleon Bonaparte a Brno

Stavby a objekty v parku

Na celé ploše parku o rozloze 22,3 hektaru najdete několik různých staveb, soch, dětských hřišť a sportovišť.

Kasino aneb Centrum volného času Lužánky

Nejvýraznější stavbou parku je novorenesanční pavilon postavený podle plánů vídeňského architekta Ludwiga Förstera. Stavba postavená v letech 1853 – 1855, označovaná jako Kasino, byla využívaná pro taneční bály, přednášky či koncertní vystoupení. I dnes zde najdete velký taneční sál v přízemí a malý divadelní sál v suterénu.

Centrum volného času Lužánky Brno
Centrum volného času Lužánky Brno

Trojlodní stavbu s patrovou prostřední částí zdobí průčelí s arkádovými vstupy. Mezi jednotlivými arkádami jsou pak umístěny sochy karyatid od Johanna Meixnera, představující čtvero ročních období. Budova byla v letech 1948–1949 upravena a rozšířena. Pomocí nízkého přízemního krčku bylo propojeno trojlodí historického pavilonu s dvoupodlažním objektem s tradiční sedlovou střechou. Areál se začal využívat pod názvem Dům pionýrů a mládeže jako zařízení pro volný čas. I dnes zde najdete širokou paletu kroužků, táborů a jiných aktivit nejen pro děti, ale i dospělé, jen jméno se změnilo na Centrum volného času Lužánky.

Svojsíkův srub

Podobnému účelu slouží i Svojsíkův srub v blízkosti ulice Pionýrská. Ten poskytuje základnu 13. středisku skautů z oddílu Hiawatha Brno.

Sochy a zdobné prvky

Hned za objektem Centra volného času najdete kašnu se sousoším tří puttů (andílků) z roku 1860. Autory sochařské výzdoby jsou Franz Melnitzky a Adolf Loos starší (otec architekta). V parku je busta Josefa Merhauta z roku 1929 od Emila Hlavici.

kašna se sousoším tří puttů, Park Lužánky, Brno
kašna se sousoším tří puttů, Park Lužánky, Brno

Nedaleko Lidické ulice zaujmou plastiky Obchodu a Tolerance z roku 1892. Autorem celého pomníku Josefa II., kterého byly původně sochy součástí, byl Antonín Břenek. Pomník byl stržen v roce 1919. Tyto sochy byly později umístěny v Denisových sadech a od roku 2005 jsou v Lužánkách. Socha Josefa II. nalezla útočiště v parku psychiatrické kliniky v Černovicích.

plastiky Obchodu a Tolerance, Park Lužánky Brno
plastiky Obchodu a Tolerance, Park Lužánky Brno

Sportoviště a hřiště

Hlavně po obvodu parku najdete několik sportovišť a dětských hřišť. Jsou tu kurty pro tenis, volejbal, stoly pro stolní tenis a inline park. Dětské hřiště v blízkosti Svojsíkova srubu je asi největší ze tří, které v parku najdete. V létě si zde děti mohou hrát s instalovanými vodními prvky.

Dětské hřiště, Park Lužánky, Brno
Dětské hřiště, Park Lužánky, Brno

Park Lužánky slouží pro zábavu, sport a odpočinek obyvatelům a návštěvníkům Brna už skoro tři století. Tvoří oázu zeleně a klidu uprostřed ruchu velkoměsta.

Sdílejte článek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám žádný z publikovaných článků neunikl.

Přejít nahoru