Ostrava, Dolní Vítkovice

Ostrava, po stopách technických památek

Těžko najdete jiné město, kde nejedna zastávka nese označení Důl a kde vede víc železničních vleček než klasických tramvajových kolejí. To je Ostrava, která z pohledu turisty připomíná Ocelové město Julese Verna. Navštívíme bývalou vysokou pec a koksovnu, sfáráme do dolu, vylezeme na doutnající haldu a nakonec si město prohlédneme z výšky radniční věže.

Ostrava Interaktivní mapa
Ostrava Interaktivní mapa

Industriální architektura Dolních Vítkovic

Oblast Dolních Vítkovic tvoří rozsáhlý areál nazývaný “Ostravské Hradčany”. Skládá se z černouhelného dolu, koksovny a provozu vysoké pece. Provozy zde vznikaly postupně od roku 1830 a sloužily až do roku 1998. Po diskuzích byla v roce 2002 oblast Dolních Vítkovic prohlášena národní kulturní památkou. Roku 2008 se dostala na seznam Evropského kulturního dědictví. S historií areálu a jeho nejdůležitějšími stavbami se můžete seznámit v rámci komentovaných prohlídek. Část areálu je revitalizovaná, dostala nové uplatnění a mnohdy i název.

Ostrava, Dolní Vítkovice
Ostrava, Dolní Vítkovice

Bolt Tower

Kdysi vysoká pec č. 1 vyrobila denně až 1200 t železa. Dnes si zde můžete dát kávu a obdivovat svět z výšky.
Vysoké pece v těchto místech byly už roku 1871. Postupně, dle potřeby, byly přestavěny a modernizovány. Poslední z věží, kterou najdete i dnes, prošla generální opravou v roce 1988 a v roce 1998 ukončila svůj provoz. V letech 2011-2012 byla doplněna 25 m vysokou nástavbou podle projektu architekta Josefa Pleskota. Vysoká pec stala se součástí interaktivní naučné a vyhlídkové trasy přibližující výrobu železa. Samotná nástavba, ve tvaru nekonečné spirály, představuje architektonické ztvárnění ohně, který nad pecí plál.

Ostrava, Bolt Tower
Ostrava, Bolt Tower

V roce 2015 byla na vrchol pece přidána multifunkční nástavba s rozhlednou, barem a kavárnou. Nástavba dnes nese jméno Bolt Tower, což lze přeložit i jako šroubová věž. Je pojmenována na počest jamajského sportovce Usaina Bolta, který pravidelně Ostravu navštěvuje při atletických mítinzích a věž v roce 2015 pokřtil. Z výšky přes 70 metrů (71 m v baru, 77 m z rozhledny) pak můžete obdivovat okolí. 

Multifunkční hala Gong

Tzv. mokrý plynojem dostavěný v roce 1924 sloužil k čištění vysokopecního plynu, vedlejšího produktu při výrobě železa. Vysokopecní plyn byl přečištěn, zbaven prachu a pak se využíval pro vytápění koksovacích komor a jako palivo plynových motorů. V roce 1998 spolu s ukončením provozu vysokých pecí byl ukončen i provoz plynojemu.

V roce 2010 začala rekonstrukce budovy, která zahrnovala zvednutí zvonu plynojemu o 14,92 m. Na návrhu projektu se podílel opět architekt Josef Pleskot. Vnitřní prostor byl přestavěn na velkokapacitní sál doplněný o menší konferenční sály, foyer, šatnu a galerii. Multifunkční hala dostala název Gong.

Ostrava, multifunkční hala Gong
Ostrava, multifunkční hala Gong

Malý svět techniky U6

Budova energetické ústředny z 30. let 20. století v sobě ukrývá dvojici plynových pístových dmychadel. Ta vyráběla stlačený plyn využívaný pro podporu hoření, při výrobě surového železa, ve vysoké peci. 

Ostrava, Malý svět techniky U6
Ostrava, Malý svět techniky U6

Dnes jsou tato dmychadla a část dalšího strojního vybavení součástí interaktivní expozice Malého světa techniky U6. V expozici, podle projektu Heleny a Václava Zemánkových a v konečné fázi architekta Zdeňka Fránka, se přenesete do starých časů.

Ostrava, Malý svět techniky U6
Ostrava, Malý svět techniky U6

Pojetí expozice, ve které si můžete vyzkoušet, jak fungují různé fyzikální zákony i technologie, vás přenese do časů páry, obřích strojů a Julese Verna. Kromě vodní hudby, světelného tunelu, nebo dopravních simulátorů zde najdete i ponorku kapitána Nema. Návštěva expozice umně propojené s unikátním historickým objektem a stroji je zážitek nejen pro děti.  

Velký svět techniky 

V sousedství Malého světa techniky U6 se nachází i nová moderní budova Velkého světa techniky, otevřená v roce 2014. V částečně pod terén zapuštěné budově se zrcadlovou fasádou najdete čtyři stálé interaktivní expozice: Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody doplněné o 3D kino a Divadlo vědy.

Muzeum potravin a zemědělských strojů

Muzeum potravin a zemědělských strojů je jednou z poboček Národního zemědělského muzea. V továrních halách, v těsném sousedství bývalé vysoké pece, najdete od roku 2020 expozici věnovanou zemědělským strojům určeným na sklizeň a zpracování píce a obilovin. Uvidíte i Depozitář potravin, expozici, kde můžete skoro všemi smysly zkoumat co téma potraviny všechno zahrnuje.

Ostrava, Muzeum potravin a zemědělských strojů
Ostrava, Muzeum potravin a zemědělských strojů

Trojhalí

Pokud půjdete z oblasti Dolních Vítkovic do centra města pěšky, poblíž obchodního centra Nová Karolina, uvidíte zajímavé budovy Trojhalí. V místech, kde dřív byla koksovna a energetická ústředna pro okolní šachty dnes naleznete sportovní a kulturní zázemí pro obyvatele a návštěvníky města. Menší, samostatně stojící budova bývalé ústředny, slouží jako sportoviště. Dvě sousední haly, přirovnávané k zastřešenému náměstí, slouží pro pořádání kulturních akcí, veletrhů, výstav, plesů apod.

Vítkovice

Necelý kilometr od oblasti Dolních Vítkovic, v těsném sousedství tramvajové zastávky Vítkovice Mírové náměstí, najdete komplex dělnické kolonie z konce 19. století. Budovy radnice, fary a kostela jsou postaveny z režných cihel. Najdete tu domy, tělocvičnu i menší park v těsném sousedství průmyslových podniků.

Ostrava, Vítkovice
Ostrava, Vítkovice

Rothschildův zámeček

Rothschildův empírový zámeček najdete zhruba uprostřed cesty mezi oblastí Dolních Vítkovic a centrem Vítkovic s historickou radnicí. Stojí na rohu ulic Výstavní a Ruské. V obklopení průmyslových hal působí až nepatřičně. Nechal si jej v roce 1848 vystavět majitel vítkovických železáren Salomon Rothschild. Zámek byl původně obklopen rozsáhlým parkem, který postupně pohltily průmyslové objekty. Zámeček je po rekonstrukci a příležitostně, během kulturních akcí, je přístupný veřejnosti. 

Landek Park

Landek park je příměstský areál k trávení volného času. Zalesněné území v blízkosti řeky Odry v sousedství Petřkovic a Koblova nabízí sportoviště, dětská hřiště, minizoo, pohled do doby lovců mamutů i občerstvení. Mimoostravské návštěvníky bude asi více lákat Hornické muzeum v bývalém dole Anselm, které nabízí hned několik expozic.

Ostrava, Landek park
Ostrava, Landek park

Hornické muzeum

Hornické muzeum je umístěné v areálu bývalého dolu Anselm. Na volném prostranství si můžete prohlédnout různou techniku, která se používala v dolech. Při návštěvě důlní expozice se dozvíte, jak probíhala těžba uhlí na Ostravsku a Karvinsku. Projdete se důlními chodbami i zpět v čase. Místní průvodci, bývalí havíři, vás seznámí se způsoby těžby. Uslyšíte, jak se těžba změnila od prvního nálezu uhlí na Ostravsku až po utlumení činnosti v 90. letech 20. století.

2021 09 27 05 34 46
Ostrava, Landek park

V roce 1835 byla na Landeku vyhloubena nejstarší a první hlubinná jáma na Ostravsku. Důl několikrát změnil jméno. Z původního Ferdinandovo štěstí, přes Anselm (po synovy nového majitele z roku 1843, kterým byl Salomon Mayer Rothschild) na Důl Masaryk nebo Důl Eduarda Urxe. Těžba v dole skončila v roce 1991. V té době byl využíván jako učňovský revír pro přípravu mladých horníku. Už od roku 1987 sem bylo postupně sváženo různé zařízení pro plánované hornické muzeum.

Ostrava, Landek park, řetízkové šatnyí
Ostrava, Landek park, řetízkové šatny

Muzeum báňského záchranářství

V expozici věnované báňskému záchranářství uvidíte unikátní soubor ochranných pomůcek a dýchací techniky. Při vyprávění i videoukázce zásahu záchranářů, Vám proběhne mráz po zádech. Provází vás tu muži, kteří část života věnovali zachraňování ostatních.

Ostrava, Landek park
Ostrava, Landek park

Důlní vláček a Vila Liběna

Hlavně děti uvítají svezení v historickém vláčku, kterým horníci jezdili v dole. Absolvujete malý okruh, kdy projedete několikrát přes budovu s těžní věží. Zde si můžete prohlédnou vozový park z jiných dolů.

Součástí Landek Parku je vila Liběna postavená pro ředitele Vítkovických Kamenouhelných dolů. Vila byla v roce 2021 rekonstruována a lze se zde ubytovat.

Ostrava, Landek park - Vila Liběna
Ostrava, Landek park – Vila Liběna

Typ: pokud můžete, přijeďte na Landek brzo. My zde byli ve všední den o prázdninách. Absolvovali jsme prohlídku dolu v 9 hodin a to v 6 lidech včetně průvodce. Na další prohlídku v 11 už „fáralo“ odhadem 30 návštěvníků.

Centrum Ostravy

Samotné historické centrum je poměrně malé a nachází se v místech původní Moravské Ostravy, která se stala městem už ve 13. století. Díky své poloze, při soutoku řek Odry a Ostravice, ležela na významné obchodní cestě spojující středomoří a západoevropské země s Pobaltím. Zlomový okamžik dějin Ostravy byl nález uhlí v 2. polovině 18. století. “Velká” Ostrava, tak jak ji najdeme v mapě dnes, vznikla postupně sloučením okolních vsí v roce 1919 a 1941.

Radniční věž a Ostrava z výšky

Věž radnice je ideálním místem pro prohlídku města z ptačí perspektivy. Budova Nové radnice stojící na Prokešově náměstí je monumentální. Komplex radnice dostavěný v 30. letech 20. století ve funkcionalistickém stylu je největší radnicí u nás. Kromě střídmé elegance v interiéru zde najdete najdete i funkční kabinkový výtah z roku 1928 zvaný paternoster. Jízda v něm je zajímavým zážitkem.

Ostrava radnice
Ostrava radnice

Radniční věž je z oceli, pokryta měděným pláštěm. Možná si řeknete, že se jedná o propagaci Vítkovických železáren, které ji vyrobily. Důvodem je nestabilní podloží. Původní věž měla být kamenná, ale díky místnímu podloží musela být zvolena tahle konstrukčně lehčí varianta. Samotná věž pak dosahuje výšky 85,6 m. Vyhlídková plošina doplněná dalekohledy je umístěná ve výšce 73 m. Nahoru se dostanete rychlovýtahem, takže nemusíte zdolat úctyhodných 429 schodů.  

Z vyhlídkové plošiny je zajímavý výhled na velkou část města. Pod sebou uvidíte řeku Ostravici, fotbalový stadion na Bazalech, haldu Ema nebo Slezkoostravský hrad umístěný netypicky u řeky. Na horizontu ční průmyslové areály, staré těžní věže a haldy hlušiny. Za jasného počasí lze vidět panorama Beskyd a dohlédnete až do Polska.

Halda Emma

Halda Ema je kopec nedaleko centra Ostravy, který vnikl lidskou činností. Proč je Ema populární turistickou atrakcí, když takových hald najdete v Ostravě víc?

Ostrava, halda Emma
Ostrava, halda Emma

Kromě toho, že nabízí výhled na Ostravu a okolí města, je specifická svým prohoříváním. Kousek od vrcholu najdete oblast, ze které vystupuje teplo a plyny jako oxid siřičitý. Tato jižní strana je z části holá a částečně pokrytá rostlinami. Teplota uvnitř haldy může dosahovat až 1500°C a proto na ni najdeme teplomilné rostliny. Severní strana, už prohořelá, je pokryta lesem.

Ostrava, halda Emma
Ostrava, halda Emma

K haldě se dá dostat po naučné stezce Slezská Ostrava od Sýkorova mostu v centru města, nebo po zelené od ZOO Ostrava. Další variantou je zaparkovat na placeném parkovišti u ústředního hřbitova v Ostravě a k haldě dojít pomocí mapy.

Naše putování Ostravou se neslo v duchu objevování památek spojených s těžbou uhlí a zpracováváním železa. Tedy dobou, kdy se Ostrava mohutně rozvíjela a rostla. Zajímavých míst je tu rozhodně víc, záleží, co si z pestré nabídky památek, muzeí a nejrůznějších parků (např. ZOO, Dino park, akvapark) vyberete vy. 

Sdílejte článek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám žádný z publikovaných článků neunikl.

Přejít nahoru