Údolí Wachau, Rakousko

Oblast kolem Dunaje v Dolním Rakousku nabízí svým návštěvníkům plno různorodého vyžití. Můžete sem vyrazit za kulturou a památkami, vínem a místními specialitami nebo využít cyklostezky podél břehu Dunaje. Tato oblast kolem Dunaje byla v roce 2000 zapsána mezi Světové dědictví UNESCO jako „Kulturní krajina Wachau“.

Interaktivní mapa - Údolí Wachau
Interaktivní mapa – Údolí Wachau

Klášter Göttweig

Klášter Göttweig uvidíte už z dálky. Tento mužský benediktinský klášter stojí na návrší nedaleko města Kremže (Krems) a náleží do širšího okolí údolí Wachau. Klášter je impozantní a spíše působí dojmem zámku.

Klášter Göttweig (vlevo) a údolí kolem Dunaje
Klášter Göttweig (vlevo) a údolí kolem Dunaje

Jak by také ne, když poslední velká přestavba po požáru v roce 1718, byla navržena podle vzoru španělského Escorialu. Bývá označován jako rakouské „Montecassino“. Návrh vypracoval císařský dvorní architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Původně měl ještě celé opatství s prelaturou (jádro areálu, takzvaný hrad) obepínat dvojitý pás hradeb.

Klášter Göttweig, údolí Wachau
Klášter Göttweig, údolí Wachau

Samotný klášter byl založen roku 1083 pasovským biskupem Altmanem pro konvent augustiniánů, ale už roku 1094 sem přicházejí benediktini z kláštera St. Blasien ze Schwarzwaldu. Klášter zažil rozmach ve středověku, pak nastaly horší časy v podobě vpádu Turků, požáry a devastace v období reformace. A následovalo znovuzrození do nynější podoby za opata Gottfrieda Bessela po roce 1718.

Klášter je stále funkční a s 45 mnichy patří k největším v Rakousku. Dnes tu najdete klášterní muzeum s knihovnou, restauraci na terase s výhledem na Krems. V klášteře se můžete také ubytovat.  

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Co by to bylo za klášter bez kostela. Ve středu celého komplexu najdete trojlodní dvouvěžovou baziliku Nanebevzetí Panny Marie se vstupním sloupovým portikusem ve stylu římských antických staveb.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Göttweig, údolí Wachau
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Göttweig, údolí Wachau

Oltářní obrazy sv. Benedikta a bl. Altmanna namaloval roku 1773 Martin Johann Schmidt, zvaný Kremser Schmidt.

Klášter Göttweig, bazilika
Klášter Göttweig, bazilika

V chrámové kryptě s gotickou křížovou klenbou najdete ostatky zakladatele kláštera blahoslaveného Altmanna, ale i jiných spojených s klášterem. V roce 2000 byl klášter zapsán mezi Světové dědictví UNESCO společně s klášterem v Melku a městem Krems an der Donau jako součást „Kulturní krajiny Wachau“.

Krypta kláštera Göttweig a ostatky blahoslaveného Altmanna
Krypta kláštera Göttweig a ostatky blahoslaveného Altmanna

Melk

Město Melk leží na řece Dunaj, na západní hranici údolí Wachau. Najdete ho ve spolkové zemi Dolní Rakousko, asi 80 km západně od Vídně. Díky své poloze bývá nazýván Brána Wachau. Dominantou města je stejnojmenný klášter Melk rozkládající se na návrší nad městem.

Melk, pohled na město a klášter, údolí Wachau
Melk, pohled na město a klášter, údolí Wachau

První zmínky o městě se objevují v roce 831 a to v souvislosti s donací Ludvíka II. Němce. Později, v roce 976, učinil Melk svým sídlem vévoda Leopold I. Babenberský. Hrad, který využíval předal v roce 1089 Leopold II. Babenberský benediktinům. V jeho zdech a po přestavbách vzniká klášter, který se stává známým díky své škole a knihovně.

Klášter Melk

Klášter Melk (německy Stift Melk) rozkládající se na skalnatém výběžku nad městem je benediktinské opatství a také největší komplex sakrálních budov v Rakousku. V klášteře se nachází hrob svatého Kolomana ze Stockerau a několika členů rodu Babenberků, první rakouské vládnoucí dynastie. 

Až do počátku 16. století v klášteře působilo scriptorium, které patřilo k hlavním rakouským centrům tvorby středověkých rukopisů. Klášter ve středověku postihl požár, morová epidemie i špatné hospodaření a uvolnění disciplíny spojené papežským schizmatem.

Klášter Melk, údolí Wachau
Klášter Melk, údolí Wachau

V 16. století se stává klášter centrem protireformace a oporou Habsburků. Poslední vážné škody v klášteře způsobil v roce 1683 vpád Turků. Po jejich porážce začala barokní přestavba poškozeného kláštera. V letech 1702 až 1726 projekt přestavby vedl architekt Jakob Prandtauer. Po jeho smrti pokračoval v interiérech Antonio Beduzzi. Klášterní kostel sv. Petra a Pavla vyzdobil svými freskami Johann Michael Rottmayr. Barokní sály knihovny a Mramorový sál v císařském křídle kláštera vyzdobil freskami Paul Troger.

Klášter Melk - nádvoří
Klášter Melk – nádvoří

Díky tomu, že klášter provozoval proslulé gymnázium, nebyl při reformách císaře Josefa II. z let 1780 a 1790 zrušen jako mnoho jiných. Přežil i požár během napoleonských válek v roce 1805. Za 2. světové války byl majetek kláštera zabrán nacistickým státem. Majetek i škola byly opatství vráceny po skončení druhé světové války a obsazení Rudou armádou. V letech 1990–1995 klášter prošel generální rekonstrukcí budov a parku.

Klášter Melk, údolí Wachau
Klášter Melk, údolí Wachau

Park kláštera Melk

Rozlehlý park kombinuje barokní formální zahradu v blízkosti pavilonu a anglický krajinný park.

Klášter Melk -zahradní pavilon
Klášter Melk – zahradní pavilon

V rozlehlém parku najdete několik drobných staveb. Největší je barokní pavilon vyzdobený freskami českého malíře Johanna Wenzela Bergla.

Zahrada je doplněna o moderní zahradní prvky v podobě meditativního chodníku Benediktusweg, „Hovořících kamenů“ nebo moderních soch. 

Klášter Melk -mluvící kameny
Klášter Melk – mluvící kameny

Klášterní knihovna a scriptorium inspirovali Umberta Eca k vytvoření jedné z hlavních  postav mnicha Adsa z Melku v románu Jméno růže.

Klášter Melk - bylinková zahrada
Klášter Melk – bylinková zahrada

Město Melk

Dnes v městě Melk, se zhuba 5500 obyvateli, najdete řadu historických domů okolo náměstí a v blízkých uličkách. Na náměstí stojí radnice z roku 1575 a před ní kašna se sochou sv. Kolomana z roku 1689. Kousek dál je kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce 15. století. Díky návštěvníkům kláštera, ale i velkému přístavišti pro turistické lodě, je v historickém centru spousta kaváren a hospůdek.

Výletní loď v Melku
Výletní loď v Melku

Dürnstein

Městečko Dürnstein leží přímo u Dunaje. Jak samotné malebné centrum tak zřícenina hradu nad ním jsou jedny z nejvýznamnějších turistických cílů regionu Wachau. Turisty lákají nejen památky, ale i bílá vína z místních vinic. Z historické části je vyloučena doprava (kromě místních), takže si toto malebné městečko můžete v klidu projít.

Dürnstein
Dürnstein

Pozornost na první pohled upoutá modrá věž kolegiálního kostela místního kláštera. Její barva zajímavě kontrastuje se žlutými fasádami kláštera augustiniánů. Klášterní komplex v barokním slohu začal realizovat roku 1710 Hieronymus Übelbacher (1674-1740) probošt v Dürnsteinu. Návrh přestavby a interiér realizovali architekt a stavitel Joseph Munggenast, stavitel Jakob Prandtauer a stavitel Matthias Steinl. Za josefínských reforem v roce 1788 císař Josef II. klášter zrušil. Jeho majetek připadl klášteru v Herzogenburgu, kterému patří dosud.

Dürnstein - klášter
Dürnstein – klášter

Při procházce městem zaujme i kamenné zdivo kostela u kláštera Klarisek, který byl založený roku 1289. Klášter se v polovině 16.století dostal do finančních problémů a po smrti poslední řádové sestry přebral budovy sousední mužský klášter. Z kostela se postupem doby stala sýpka. Z komplexu budov, který od konce 19. století vlastní rodina Thiery je dnes restaurace a hotel.

20230520 163148
Dürnstein – klášter klarisek

Ostatně na hotel se změnil i zámek (Schloss) Dürnstein. Ten má jedinečnou polohu na skále, vysoko nad Dunajem a nabízí tak a panoramatický výhled na údolí Wachau.

Zřícenina hradu

Krásné výhledy na celé údolí nabízí i zřícenina hradu Dürnstein. K té se dostanete buď po schodech z městečka nebo po cestě, která začíná u vinných sklepů. Hrad byl postaven v letech 1140-1145 a proslavil se především kvůli uvěznění anglického krále Richarda I. Lví srdce ve svých zdech.

Dürnstein -zřícenina hradu
Dürnstein -zřícenina hradu

Anglický král Richard I. Lví srdce se na své zpáteční cestě z křížové výpravy odmítl o válečnou kořist rozdělit s Leopoldem V., který ho nato uvěznil na hradě postaveném Hadmarem z Kuenringu v Dürnsteinu. Údajně mohl královský zajatec pro své pobavení přijímat potulné pěvce (trubadúry). A tak ho našel jeho věrný minesengr, který putoval od hradu k hradu. Krále poznal, když zajatý král doplnil jednu sloku jeho písně. Richard I. Lví srdce byl po zaplacení výkupného 150 000 hřiven propuštěn na svobodu.

Zřícenina hradu Dürnstein je volně přístupná po celý rok. Ten, kdo se vyšplhá až na vrchol, bude odměněn nádherným výhledem na panorama okolní krajiny. Před pozorovatelem se rozprostřou jako drahokamy navlečené na náhrdelníků tvořeném řekou Dunaj všechny hrady, města a kláštery oblasti Wachau. A že jich tu najdete opravdu hodně. 

Sdílejte článek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám žádný z publikovaných článků neunikl.

Přejít nahoru