Brno: jeho pasáže, zkratky a průchody IV.

Na Starou a Novou radnici v Brně můžeme nahlížet jako na sídlo samosprávy nebo jako na historické budovy. Možná netušíte, že si skrz tyto domy můžete zkrátit cestu. Nemusíte tak obcházet celý blok budov, ve kterém se tyto stavby nacházejí. Navíc objevíte plno historických zajímavostí.

Interaktivní mapa - průchody
Interaktivní mapa – průchody

Zkratka skrz Novou radnici na Husovu ulici

Radnice označována jako Nová se nachází na horní části Dominikánského náměstí. Skrz její Velké a Malé nádvoří se dostanete na Husovu ulici. Možná jste tudy šli nesčetněkrát, ale prohlédli jste si tato místa pořádně? 

Při pohledu z Dominikánského náměstí na průčelí Nové radnice, zaujmou její dva balkony. Jsou to němí svědkové dějin. Z jednoho z nich promlouval během své návštěvy v roce 1939 Adolf Hitler. Z druhého, měla svůj proslov v roce 1996 anglická královna Alžběta II.

Brno, Nová radnice
Brno, Nová radnice

O Nové radnici jsme se již zmiňovali v jiném článku s názvem Brno a jeho skryté zajímavosti. Probrali jsme kašnu Rok, troje sluneční hodiny a velký ozdobný chrlič na prvním, Velkém nádvoří. Na toto nádvoří se dostanete hlavním vstupem z Dominikánského náměstí.

Cestou mezi jednotlivými nádvořími, i při východu na ulici Husovu, procházíte skrz ozdobné portály. Víte, že portály sem byly přenesené ze starších, zbouraných domů? Pojdme se tu rozhlédnout podrobněji.
Portál, umístěný pod jedněmi ze slunečných hodin, je zdobený letícími orli nebo spíše orlicemi. Vznikl roku 1693 při dostavbě dalších křídel
Zemského dvora, dnešní budovy Nové radnice. Skrz něho se dostanete na další, menší tzv. Malé nádvoří.

Brno, Nová radnice - portál s orli
Brno, Nová radnice – portál s orli

Na Malém nádvoří jsou také dva portály. Ty sem, spolu s portálem u průchodu na ulici Husovu, byly přeneseny z domů zbořených při asanaci města.

Portál na Malém nádvoří, zdobený reliéfy rostlin a dvěma okřídlenými hlavičkami, býval na ulici Běhounská 8. Pochází z roku 1692. Horní část se lví hlavou pochází z jiného zbouraného domu a byla k portálu doplněna při jeho umístění na současné místo. Během brněnské asanace padlo k zemi 40% tehdejších domů.

Brno, Nová radnice - portál s okřídlenými hlavičkami
Brno, Nová radnice – portál s okřídlenými hlavičkami
Detail portálu - okřídlená hlavička
Detail portálu – okřídlená hlavička

Portál s dvojicí lvů, ve směru k Husové ulici, sem byl přenesen v roce 1910. Pochází z roku 1733 a původně zdobil dům na náměstí Svobody. Ten stával v místech, kde je dnes Nadační dům Valentina Gerstbauera známější pod názvem U čtyř mamlasů.

Brno, Nová radnice - portál se lvi
Brno, Nová radnice – portál se lvi
Detail portálu - madona s dítětem
Detail portálu – madona s dítětem

Posledním portálem je osazen východ na ulici Husovu. Základem portálu je bílý mramor doplněný o prvky z mramoru růžového a šedého. Zdobí ho reliéf delfínů a gryfů. Pochází z roku 1589 a býval součásti renesančního domu v Radnické ulici č. 9.

Brno, Nová radnice - portál z ulice Husova
Brno, Nová radnice – portál z ulice Husova
Detail portálu - mramor a gryf
Detail portálu – mramor a gryf

Průchod Starou radnicí

I skrz Starou radnici si můžete zkrátit cestu a kochat se historií, nebo hudební produkcí na nádvoří radnice. 

Průchodní ulice

Jak sám název říká, Průchodní ulice umožňuje průchod z ulice Masarykovy ke Staré radnici. Navíc ústí uličky poskytuje krásný pohled na renesanční portál umístěný na budově Staré radnice a radniční věž.

Brno, Stará radnice a ulice Průchodní
Brno, Stará radnice a ulice Průchodní

Jeden ze vstupů do těchto míst je skrz dům Masarykova 6, ve kterém sídlí knihkupectví. Zajděte si do něho, zjistíte, že výloha nad průchodem je vlastně takový malý dřevěný mostek spojující dvě části domu.

Blok nájemních domů mezi ulicemi Masarykova/Průchodní/Radnická/Zelný trh vznikl na popud investorů Adolfa Bachera a Karla Pětníka. Postavené byly podle návrhu Maxima J. Montera v letech 1909–1912.

Stará radnice

Průchozí ulicí se dostanete před Starou radnici s nádherně zdobeným renesančním kamenným portálem a věží tyčící se do 63 metrů. V klenutém průchodu najdete pověstmi opředeného draka a brněnské kolo.

Brno, Stará radnice - kolo a drak
Brno, Stará radnice – kolo a drak

Průchodem se po dřevěných kostkách dostanete na nádvoří Staré radnice s renesančními arkádami. V letních měsících sem můžete zajít na některou z kulturních akcí, které se tu odehrávají. Probíhá tu například Brněnsko tančí a zpívá, Evropský svátek hudby a mnohé jiné. Z nádvoří lze vyjít dvěma směry. 

Rovně se, skrz menší nádvoříčko, dostanete do ulice Mečová. Kousek odtud je další předmět, ke kterému se váže jedna z brněnských pověstí. Je to tvář zazděného radního umístěná ve zdi. Lze ho snadno přehlédnout, tvář je poměrně vysoko. Najdete ji v ulici Mečové, cestou vpravo k Velkému Špalíčku a Nové radnici, asi 10 metrů od brány, kterou jste vyšli ze Staré radnice. V úrovni očí dospělého člověka na něho upozorńuje malá deska doplněná pověstí.

Zazděný radní
Zazděný radní

Druhá, méně nápadná cesta, vede na Zelný trh. Z nádvoří odbočíte vlevo kolem fontány a projdete mezi sloupy pod budovou Nové tržnice.

Nová tržnice

Nová tržnice, neboli Městská tržnice, byla postavena mezi lety 1948-1950 na místě tří zbořených domů. Tržnice, kterou navrhli architekti Vilém Zavřel, Emil Hruška a Ivan Ráž, byla pojmenována Dům potravin. Původně měla nahradit prodejní stánky tradičně rozmístěné po celém Zelném trhu. 

Brno, Nová tržnice
Brno, Nová tržnice

Tržnici postihlo několik modernizací a úprav. Přibyly jezdící schody, jednotlivá patra byla rozdělena, byl zrušen přístup na nádvoří Staré radnice. Do stavu, který se blíží původnímu, se tržnice vyloupla po rekonstrukci probíhající v letech 2016 – 2017. Dnes zde můžete posedět v kavárně nebo nakoupit. Lze také vystoupat do posledního patra a z vyhlídkové terasy pozorovat ruch na náměstí pod Vámi nebo si prohlížet věže okolních kostelů a radnice.

Výhled z terasy Nové tržnice
Výhled z terasy Nové tržnice

I známá a hojně navštěvovaná místa, jako je brněnská Stará a Nová radnice, mohou své návštěvníky překvapit. Až tudy půjdete příště, rozhlížejte se důkladně a všímejte si drobností, které jste dosud míjeli.

Sdílejte článek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám žádný z publikovaných článků neunikl.

Přejít nahoru