Fontána Opona Brno

Nejznámější památky a zajímavosti centra Brna

Naše putování centrem Brna začneme od nejčastějšího bodu příjezdu všech návštěvníků od brněnského Hlavního nádraží. Interaktivní mapu všech zmíněných míst, najdete na konci článku.

Klášter kapucínů s hrobkou

Nedaleko hlavního nádraží, kde se nejspíše ocitnete po příjezdu do Brna, je Kapucínské náměstí s kostelem Nalezení sv. Kříže. V jeho podzemí se ukrývá Kapucínská hrobka s mumifikovanými těly mecenášů kostela, ale i kapucínských bratří. Od kláštera je to pár metrů k nejznámějšímu trhu v Brně tzv. Zelňáku.

Kapucínská hrobka Brno
Kapucínská hrobka Brno
Klášter Kapucínů Brno
Klášter Kapucínů Brno

Zelný trh

Zelný trh nebo také rynk už není to, co býval. V dřívějších dobách to bylo místo, kde jste sehnali nejrůznější zeleninu a ovoce, které v obchodech nebyly. Dnes je nabídka také pestrá, ale část zboží je stejná jako v supermarketech. I tak si zde můžete užít nákup květin, ovoce a hlavně zeleniny, podle kterého trh dostal název. Stánky tvoří nedílnou součást náměstí a nejspíš Vás zaujmou na první pohled. Na náměstí je však věcí k prozkoumání mnohem více.

Zelný trh Brno
Zelný trh Brno – pohled z vyhlídky tržnice

Kašna Parnas

Dominantou náměstí, vykukující mezi stánky, je kašna Parnas pocházející z let 1690–1695. Kašna zobrazuje jeskyni a je zdobena alegorickými postavami a bájnými zvířaty. Najdete zde sochu Hérakla i bájného psa Kerbera, strážce podsvětí. Na vrcholu kašny je socha Evropy (symbolizuje Svatou říši římskou), která vítězně stojí nad přemoženým drakem. Na vnější straně jsou pak postavy zobrazující tři starověké říše Babylónii (s korunou a okřídleným lvem), Persii (s rohem hojnosti) a Řecko (opírající se o toulec šípů).

Kašna Parnas a záložna Brno
Kašna Parnas a v pozadí s bývalá záložna

Bývalá záložna a divadlo Reduta

Spodní části náměstí vévodí mohutná budova, v níž je dnes Grandezza hotel. Tato budova z let 1913–1915 byla původně Cyrilometodějská záložna. Ve své době to byla největší záložna v Brně a jedna z největších v Československé republice vůbec.

Na prostranství před budovou divadla Reduta (jedné z nejstarších divadelních budov ve Střední Evropě pocházející z roku 1640) a výše zmíněné záložny, si možná všimnete sošky okřídleného chlapce. Je to připomínka W.A. Mozarta, který jako dítě koncertoval v právě v budově divadla Reduta.

Divadlo Reduta a Mozart
Divadlo Reduta a Mozart

Půjdete-li od divadla po levé straně trhu směrem k sloupu Nejsvětější trojice, uvidíte několik malých kašen s motivy zvířat.

Fontána se zvířaty
Fontána se zvířaty

Sloup Nejsvětější trojice

V horní části náměstí, ve výběžku mezi budovami Moravského zemského muzea, divadla Husa na provázku (sídlícím v Paláci Hausperských z Fanalu) a budovou tzv. malého Špalíčku, je trochu skrytý barokní sloup Nejsvětější trojice zdobený sochami světců (sv. Primitiva a sv. Konstantina). Na vrcholu uvidíte Krista, Otce a Ducha svatého v podobě holubice.

Zelný trh Brno - Sloup nejsvětější trojice
Sloup nejsvětější trojice
Zelný trh Brno
Zelný trh – podél náměstí jsou kašny se zvířaty

Stará radnice s vyhlídkovou věží

Ze Zelného trhu uvidíte věž Staré radnice. Věž měří 63 metrů. Můžete vystoupat na její vyhlídkový ochoz a pokochat se pohledem na město. Samotná radnice je umístěna v boční ulici, což je taková malá rarita (většina radnic je umístěna přímo na náměstí). Budova radnice v sobě prolíná různé stavební slohy. Základ je gotický, doplněný o renesanční arkády na nádvoří, a najdete tu i barokní prvky.

V budově sídlí turistické informační centrum a také tu najdete symboly Brna – známé Brněnské kolo a draka. Průčelí radnice zdobí zakřivená fiála (věžička) v jinak dokonalém kamenickém díle. K těmto třem zajímavostem se pojí tři z mnoha brněnských legend.

Stará radnice Brno
Stará radnice
Stará radnice Brno
Stará radnice – směr k Zelnému trhu

Legenda o Brněnském kole

Dle pověsti se kolářský mistr Jiří Birk v hospodě s kamarády vsadil, že za jeden den pokácí strom, vyrobí kolo a dokutálí jej z Lednice do Brna. V roce 1636 se mu to podařilo a od té doby kolo visí na radnici.

Legenda o Brněnském drakovi

Drak se prý usadil v okolí Brna, kde ohrožoval místní dobytek a lidi. Jeden odvážlivec se rozhodl draka zabít. Zabil ovci, do ní dal nehašené vápno a ovci opět zašil. Návnadu nastražil nedaleko drakova doupěte. Drak návnadu sežral, dostal žízeň a šel se napít (těžko říct, jestli se při této reakci drak upekl, nebo se drakovi jen udělalo opravdu moc špatně). Jisté je, že drak byl zabit a na počest vítězství byl vycpán a vystaven na Brněnské radnici v roce 1568.

Křivá věžička Brněnské radnice

Kolem roku 1511 dostal sochař Antonín Pilgram úkol vyzdobit brněnskou radnici tak, jak ji nikde nemají. Když byla výzdoba téměř dokončena, radní se začali zdráhat umělci jeho dílo zaplatit. Ani při dobré vůli se nechtěli dohodnout. Udělal tedy poslední věžičku na portálu křivě, aby ukázal, jak křivé je jednání brněnských radních. Ti požadovali po umělci opravu, avšak ten jako by se do země propadl.

Brněnské kolo a Drak
Brněnské kolo a Drak
Křivá věžička Staré radnice Brno
Křivá věžička Staré radnice

Katedrála sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží

Katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov) se svými věžemi je symbolem a jednou z dominant Brna. Uvidíte ji už z daleka. Možná Vás překvapí, že typické dvojvěží zdobící katedrálu pochází až ze začátku 20. století. Původně kostelík už stával v místě katedrály ve 12. století. Na katedrálu byl kostel povýšen roce 1777, když papež Pius VI. zřídil v Brně biskupství.

V katedrále můžete obdivovat krásná vitrážová okna nebo navštívit klenotnici katedrály s bohoslužebnými textiliemi, kalichy a monstrancemi. Pokud si troufáte vystoupat po 130 schodech na jednu z věží, za odměnu se můžete pokochat výhledem na město i Pálavu.

Trochu neobvyklé je brněnské zvonění poledne už v 11 hodin. Je to na památku obléhání Brna Švédy. Jejich velitel se po dlouhém obléhání dal slyšet, že jestli Brno nepadne do poledne, vojsko odtáhne. O tom se dozvěděli i obránci města. Bitva zuřila a Brňané prohrávali. Tu někoho napadlo začít zvonit poledne. Pomohlo to. Bitva ustala a Švédové odtáhli s nepořízenou.

Brněnské kolo a Drak
Katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov)
Katedrála sv. Petra a Pavla Brno (Petrov)
Katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov)

Náměstí Svobody

Náměstí Svobody (po brněnsku Svoboďák) je největší brněnské náměstí. V průběhu roku zde probíhá plno různých akcí od vinných a pivních slavností až po vánoční trhy.

Na náměstí najdete několik památek, jako je mariánský morový sloup nebo novodobá bronzová kruhová kašna s verši Jana Skácela.

Kašna s verši Jana Skácela, Náměstí svobody Brno
Kašna s verši Jana Skácela, v pozadí vpravo Palác Šlechtičen

Náměstí lemuje trochu nesourodá směsice domů vystavených v různých stavebních slozích. Ať je to barokní Palác Šlechtičen (ústav pro výchovu opuštěných dívek ze šlechtických a měšťanských rodin) na rohu ulic Běhounské a Kobližné.

Nebo novorenesanční Dům u čtyř mamlasů (monumentální sochy Atlantů byli Brňáky překřtěné na Mamlasy), novorenesanční Kleinův palác a renesanční Dům pánů z Lipé.

U čtyř Mamlasů Brno
U čtyř Mamlasů, v levé části Omega
Morový sloup Brno
Morový sloup Brno

Pro někoho zajímavý, pro někoho nenáviděný dům Omega (postavený v 21. století), který je v noci osvětlen různými barvami. Nebo na protější straně náměstí funkcionalistická budova Komerční banky.

Dům pánů z Lipé Brno
Dům pánů z Lipé
Kleinův palác Brno
Kleinův palác

Před budovou Omega (vedle orloje) najdete v dlažbě obrysy kostela sv. Mikuláše zbouraného v roce 1870.

Kostel sv. Mikulášea morový sloup
Kostel sv. Mikuláše a morový sloup [1]
Obrysy kostela sv. Mikuláše Brno
Obrysy kostela sv. Mikuláše Brno

 

 

 

Brněnský orloj

A co by to bylo Brno za velkoměsto, kdyby nemělo svůj orloj? Novodobý Brněnský orloj je černá kamenná plastika s hodinovým strojkem uvnitř. Orloj vypouští každý den v 11.00 hodin kuličku. Tak se nedivte, když kolem uvidíte stát lidi s rukami zabořenými do útrob plastiky. Kde, kdo ve tvaru orloje vidí kde, co. Podle autora má mít tvar nábojnice s odkazem na různé války, kterými Brno prošlo. A jak Brňáci zjišťují na orloji, kolik je hodin? Odpověď najdete na fotografii.

Brněnský orloj
Brněnský orloj
Náměstí svobody Brno
Náměstí svobody

Kostel sv. Jakuba

Až strohý gotický kostel sv. Jakuba, který je vidět i z náměstí Svobody, najdete na Jakubském náměstí. V kostele je pohřben obránce Brna před Švédy maršál Louis Raduit de Souches. Na venkovní zdi v okenním oblouku prvního patra věže směrem k náměstí Svobody je soška neslušného mužíčka. Kostely u Jakuba a kostel na Petrově se stavěly ve stejné době a místní vrchnosti se neměli v lásce. Na Petrově měli více peněz a u Jakuba dobrého stavitele. Když to začalo vypadat, že kostel u Jakuba bude dokončen dřív, postarali se Petrovští o přeložení stavitele. Ten požádal o možnost dokončit rozpracované okno. Když po dokončení okno odkryli, zjistili, že stavitel svůj názor na Petrovské vyjádřil pomocí plastiky neslušného mužíčka vystrkujícího holý zadek směrem na Petrov. Není tam ale sám, při bližším pohledu na sochu objevíte i nenápadnou hlavu neslušné ženušky.

Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Neslušný mužíček Brno
Neslušný mužíček

Kolem kostela byl dlouhá staletí velký hřbitov. Těla zemřelých byla posléze, při jeho zrušení, přenesena do podzemních kostnic. Ty byly znovu objevené při rekonstrukci náměstí až v tomto století. V roce 2012 byla Kostnice zpřístupněna veřejnosti.

Moravské náměstí

Plocha Moravského náměstí je větší než náměstí Svobody. Důvod je prostý. Toto rozlehlé prostranství totiž kromě samotného náměstí před kostelem Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola a někdejšího Místodržitelského paláce (dnes budovy Moravské galerie) zahrnuje i dva velké parky oddělené od sebe pásem silnice s tramvajovými kolejemi.

Při rekonstrukci náměstí na přelomu let 2009–2010 zde bylo nainstalováno několik objektů, které mají zpodobňovat čtyři Platónovy ctnosti, které by město mělo mít: spravedlnost, umírněnost, statečnost a moudrost. Měděná socha muže od Maria Kotrby zvedajícího kvádr (lidově zvaná „exekutor odnášející lednici“) má představovat Spravedlnost. Umírněnost představuje obdélníková kašna situovaná před Moravskou galerii.

Socha Spravedlnost (Exekutor) Brno
Socha Spravedlnost (Exekutor)
Fontána Umírněnost Brno
Fontána Umírněnost

 

Socha Markraběte Jošta Lucemburského

Socha Statečnost (autor Jaroslav Róna) nese podobu středověkého rytíře, do které je stylizován Jošt Lucemburský (Moravský). Jošt byl moravský markrabě, braniborský kurfiřt a zvolený římský král. Byl velice schopným a obratným politikem. Je pohřbený v blízkém kostele sv. Tomáše.

Socha Markraběte Jošta Lucemburského Brno
Socha Markraběte Jošta Lucemburského
Kostel svatého Tomáše Brno
Kostel svatého Tomáše

Bronzový model středověkého Brna

Bronzový model Brna ukazuje podobu města v roce 1645, tedy v době, kdy úspěšně čelilo obléhání švédského vojska a symbolizuje Platónovu ctnost moudrost, či prozíravost.

Při jeho důkladnější prohlídce uvidíte město sevřené v prstenci hradeb se vstupními branami i usedlosti v blízkosti města. Velmi podobně vypadalo město i později, kdy stejně jako přilehlý Špilberk bylo pevností, a to s dvojitým pásem barokního opevnění.

Bronzová plastika Brna z roku 1645
Bronzová plastika Brna z roku 1645

Brněnská divadla

Prostor uvolněný zbouráním městského opevnění na východní straně města dnes zaplňuje park a dvě budovy Národního divadla v Brně.

Janáčkovo divadlo

Moderní budova Janáčkova divadla se nachází v Rooseveltově ulici. Divadlo pochází z první poloviny 60. let a bylo vystavěno podle návrhu architekta Jana Víška.

Janáčkovo divadlo Brno
Janáčkovo divadlo

Před budovou divadla se nachází park, kde uvidíte světelnou fontánu ve tvaru opony. Fontána zobrazuje různé obrazce (např. nápis BRNO). Večer jsou fontána i vodotrysky před ní barevně nasvíceny.

Fontána Opona Brno
Fontána Opona před Janáčkovým divadlem

 

Mahenovo divadlo

Historická budova Mahenova divadla se nachází na Malinovském náměstí. Její vznik je spojen s rozsáhlými úpravami prostranství vzniklých po bourání hradeb v polovině 19. století. Projekt divadla pochází od vídeňské kanceláře architektů Ferdinanda Fellnera ml. a Hermanna Helmera.

V 80. letech 19. století se vyskytlo několik požárů různých divadel. Byla snaha požárům předcházet. To se odrazilo i na tom brněnském. Kromě rozšíření schodišť a jiných protipožárních opatření, dostalo i plně elektrifikované osvětlení. Brněnské Mahenovo divadlo tak získalo pozoruhodný primát; stalo se prvním plně elektricky osvětleným divadlem na evropském kontinentě. Jednu z původních Edisonových žárovek si můžete prohlédnout ve vitríně ve foyeru divadla.

Na Malinovském náměstí také najdete plastiku “Pocta Edisonovi”, která je věnována návštěvě amerického vynálezce T. A. Edisona v Brně (13.9.1911). Jde o 4 propletené žárovky.

V pravé části je Mahenovo divadlo
V pravé části je Mahenovo divadlo
Pocta Edisonovi Brno
Pocta Edisonovi

Loretánská kaple

Na ulici Minoritské je kostel sv. Janů (Jana Křtitele a Jana Evangelisty). Na Vánoce je zde umístěn jeden z největších betlémů v Brně. Zabírá skoro celou délku kostela. Vedle hlavního vchodu do kostela je ještě jeden vchod. Pokud tudy vstoupíte, dostanete se do Loretánské kaple se svatými schody.

Kostel sv. Janů
Kostel sv. Janů
Loretánská kaple Brno
Loretánská kaple

Měnínská brána

Měnínská brána je poslední z dochovaných městských bran v Brně. Možná k tomu přispěl i fakt, že v polovině 17. století ztratila svůj původní obranný účel a byla přebudována na obytný dům. Dnes se v ní nachází muzeum hraček.

Měnínská brána Brno
Měnínská brána
Měnínská brána Brno
Měnínská brána

 

Hrad Špilberk

Na hrad Špilberk (po brněnsku „Špilas“) se dostanete několika cestami. Ty vedou rozsáhlým parkem vzrostlých stromů do prudkého do kopce. V Parku Špilberk najdete mnoho zajímavých míst; altán, pétanquové a dětské hřiště, sochy a pomníky.

Hrad Špilberk
Hrad Špilberk [2]
Samotný Hrad Špilberk byl založen českým králem Přemyslem Otakarem II. v polovině 13. století. Jako rezidenční sídlo byl užíván v polovině 14. století za vlády moravských markrabat Jana Jindřicha Lucemburského a jeho syna Jošta. V polovině 15. století hrad obsadil Matyáš Korvín a hrad byl užíván jako pevnost a vězení. Pro nejtěžší zločince byla vyčleněna část sklepení (kasemat). V roce 1841 zde byl vězněn legendární český loupežník Václav Babinský. Historií Špilberku jako pevnosti, ale i žaláře Vás provedou stálé výstavy.

Zvonkohra na Špilberku
Zvonkohra na hradě Špilberk
Špilberk příkop
Příkop hradu Špilberk

Na nádvoří hradu uvidíte studnu a zvonkohru, která vždy v celou hodinu hraje jednu ze 32 různých skladeb. Špilberk nabízí také rozhlednu, která umožňuje panoramatický pohled na Brno a při hezkém počasí je možné uvidět i Pálavu.

V tomto článku jsme pro Vás chtěli shrnout nejznámější místa v centru Brna, která si dokážete prohlédnout během jednoho dne. Pokud budete mít možnost pobýt v centru Brna více dnů, připravujeme pro vás několik dalších článků v seriálu Brno – malý turistický průvodce. Tyto věnujeme skrytým zajímavostem v centra Brna, průzkumu průchodů a zkratek, návštěvě Brna s dětmi, i toulkám Brněnskými zahradami.

Mapa centrum Brna, nejznámějsí památky
Interaktivní mapa centrum Brna, nejznámější památky

[1] Fotografie převzata z cyklu Zmizelá Morava, Město uvnitř hradeb Brno, 1.díl. , H. Jordánková, L.Sulitková.
[2] Za leteckou fotografii Špilberku s Petrovem děkujeme panu Ladislavu Vencovi.

Sdílejte článek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám žádný z publikovaných článků neunikl.

Přejít nahoru