Pohled na obchodní galerii Velký Špalíček

Brno: jeho pasáže, zkratky a průchody VI. – Velký Špalíček

Jestli je v Brně nějaké místo, kde je vidět na malé ploše všemožné proměny stavebních slohů napříč staletími, je to Velký Špalíček. Tento blok budov je vymezený ulicemi Dominikánská, Starobrněnská a Mečová. Neustále se tu něco přestavovalo a budovalo. Proto zde dnes najdeme pozůstatky gotických domů, renesanční arkády i moderní architekturu. Skrz různě propojené dvory a nádvoří bloku si můžete zkrátit cestu. Vede tu hned několik různých zkratek, avšak pozor, je to labyrint.

Mapa cest skrz Velký Špalíček
Mapa cest skrz Velký Špalíček

Velký Špalíček

Blok domů nesoucí označení Velký Špalíček, byl díky své poloze vždy prominentní adresou. Může za to jak blízkost katedrály sv. Petra a Pavla (Petrov), Staré radnice, kláštera dominikánů (dnes sídlo magistrátu a radnice Brno – střed) tak blízkých tržišť (Zelný trh, Dominikánské náměstí). Výhodou byla také možnost vstupu do města přes Brněnskou bránu stojící tehdy v místech dnešního Šilingrova náměstí. Své domy zde měli řemeslníci, stály tu zájezdní hostince, ale i domy šlechty. Vznikla tak neustále se vyvíjející směsice domů, navíc propojena skrze dvory malým labyrintem průchodů. Cestu si zde můžete zkrátit i dnes.

Obchodní galerie Velký Špalíček
Obchodní galerie Velký Špalíček

Zkratky přes Velký Špalíček

Blok Velkého Špalíčku nemusíte jen obcházet, jde projít skrz. Z bloku vede šest možných vchodů a východů. Na třech místech vyjdete na ulici Starobrněnská, jednou na ulici Dominikánská. Dostanete se tudy na Šilingrovo náměstí nebo na ulici Mečovou. Skoro všechny zkratky (5 ze 6) se setkávají a protínají zhruba uprostřed bloku na místě, které s trochou nadsázky lze označit za dvorek (bod označený logem MT). Většinu lze užít jen během dne a některé jen v době otevření obchodní galerie Velký Špalíček.

Naše křižovatka - bod označený logem MT)
Naše křižovatka – bod označený logem MT)

Cesta 1- zelená

První cesta vede nejznámějším vchodem s nápisem Velký Špalíček. Je to vstup prosklenými dveřmi obchodní galerie na Mečové ulici 2. Protože blok budov je umístěn ve svahu, vejdete v přízemí a vyjdete v úrovni prvního patra. Na místo odkud se odpojuje většina cest se dostanete trochu složitě. Po vstupu hlavním vchodem se musíte vydat po jezdících schodech do prvního patra. Pak za schody pokračovat do hlouby vnitrobloku. Tedy kolem prosklených výkladů obchodů až se dostanete skrz prosklené dveře na malý dvorek. Zde se protíná většina cest vedoucích skrz blok domů (bod označený logem MT).

Zelená cesta
Zelená cesta

Cesta 2 – žlutá

Vycházíme z křižovatky cest (bod označený logem MT) a přes úzký dvůr nebo nádvoří, se dostaneme na ulici Starobrněnskou. Náš výchozí bod je v podstatě v nejzazší části nádvoří. Za zády budeme mít  kovanou branku vedoucí na nádvoří Domu pánů z Kunštátu a po levé straně vchod do obchodní galerie Velký Špalíček.

zluta 01
Žlutá cesta

Během cesty skrz dvorek budeme mít po pravé straně pavlač v prvním patře. Mineme pivnici a výklady knihkupectví.

Dvůr domů Starobrněnská čp. 14 a 16
Dvůr domů Starobrněnská čp. 14 a 16

Na ulici Starobrněnskou se dostaneme skrz bránu s ozdobným portálem, která je mezi domy na Starobrněnské ulici čp. 14 a 16. Působivý manýristický portál je doplněn ve středu o drobnou kartuši s erbem moravské větve rodu Thurn-Valsássina, vlastníků domu v letech 1612–1635.

Erb moravské větve rodu Thurn-Valsássina
Erb moravské větve rodu Thurn-Valsássina

Cesta 3 – červená

Ze Šilingrova náměstí se do labyrintu budov dostanete bránou se znakem města Brna. Brána stojí v místech bývalého Městského pivovaru, proto je na ní znak města Brna. Je vklíněná mezi domy s adresou Starobrněnská 20 a měšťanský dům Modrá hvězda s adresou Šilingrovo náměstí č. 7.

Brána na Šilingrově náměstí
Brána na Šilingrově náměstí

Po jejím projití se dostanete na malé nádvoříčko. Východ z něho je ve zdi domu po levé straně. Vede do poměrně prostorné, ale členité spojovací chodby. Po zdolání několika schodů se dostanete na křižovatku všech cest (bod označený logem MT) vedoucích skrz Velký Špalíček k brance v zadní části Domu pánů z Kunštátu.

cervena 01
Červená cesta

Cesta 4 – fialová 

Další cesta vede opět na ulici Starobrněnskou. Z našeho výchozího bodu (bod označený logem MT) se nejprve vydáme jakoby zpět do obchodní galerie Velký Špalíček. Nesejdeme však po schodech ke vstupu, nýbrž nad schody zahneme mírně vpravo, kdy zábradlí necháte po levé ruce.

Východ z obchodní galerie a zmiňované zábradlí
Východ z obchodní galerie a zmiňované zábradlí

Dostaneme se do dvora barokního domu stojícího na úzké parcele. Když budete pokračovat dál, vyjdete vraty domu Starobrněnská 12.

Nádvoří domu Starobrněnská 12
Nádvoří domu Starobrněnská 12

Pokud o této cestě nevíte, asi do domu z ulice ani nevejdete. Leda, že byste šli na zahrádku místní restaurace.

Fialová cesta
Fialová cesta
Dům Starobrněnská 12
Dům Starobrněnská 12

Cesta 5 – modrá

Zkratka z Dominikánské ulice vede přes Dům pánů z Kunštátu na adrese Dominikánská č. 9.

Modrá cesta
Modrá cesta

Projdete přímo skrz jeho renesanční nádvoří. Vyjdete pár chodů a po projití kované branky se dostanete na dvorek, spojující většinu cest (bod označený logem MT). Dům pánů z Kunštátu je využíván k výstavní účelům, tak i na nádvoří můžete potkat různá umělecká díla.

Nádvoří domu pánů z Kunštátu
Nádvoří domu pánů z Kunštátu

Cesta 6 – černá  

Přes nákupní centrum vede ještě jedna cesta. Z našeho výchozího bodu (bod označený logem MT) se nejprve vydáme zpět do obchodní galerie Velký Špalíček. Jen pár kroků po projití prosklených dveří odbočíme vpravo do obchodu společností C&A. Skrz obchod se dá projít a vyjít na Starobrněnské ulici číslo 2 u Zeleného trhu.

Černá cesta
Černá cesta

Pokud byste chtěli tato místa navštívit virtuálně a projít si některou z cest můžete se podívat na video.

Historie domů, které jsme navštívili

Všechny domy, skrz které se dá projít, mají zajímavou historii. 

Obchodní galerie Velký Špalíček

Obchodní galerii Velký Špalíček najdeme na adrese Mečová 2. Její hlavní vchod je přímo proti ulici Panská. Tato obchodní galerie vznikla po roce 1998 a otevřena byla 31. 8. 2001. Je to dvoupodlažní pasáž s obchody, občerstvením, kinem se sály pro téměř 1400 diváků a podzemní garáží.

Pohled na obchodní galerii Velký Špalíček
Pohled na obchodní galerii Velký Špalíček

Jak při otevření, tak i dnes, budí svým vzhledem rozporuplné pocity. Podle památkářů a architektů je objekt moc velký a na toto místo se nehodí. Dřív zde stály středověké domy a nacházela se tu městská mincovna. Domy byly během bombardování za 2. světové války v roce 1944 výrazně poškozeny a po válce byly strženy. Na jejich místě vznikl malý parčík, který byl při výstavbě centra i s přilehlými podzemními prostory srovnán se zemí

Výstavba obchodního centra první fázi zahrnovala i opravu a úpravu domu na ulici Starobrněnská čp. 2. S tímto domem je pasáž dodnes propojena.

Dům Starobrněnská 2
Dům Starobrněnská 2

Další fází byla rekonstrukce, či spíše novostavba čtyř domů na ulici Dominikánská (čísla 1,3,5,7). Domy na první pohled budí zdání původních domů, z těch však zůstaly zachovány jen některé sklepy. 

Dům pánů z Kunštátu

S “novostavbami” na Dominikánské ulici sousedí honosný Dům pánů z Kunštátu na adrese Dominikánská č. 9. Dům pánů z Kunštátu je pojmenován po svých majitelích ze 14. a 15. století. Dnešní renesanční podobu získal dům po sloučení dvou sousedních domů a jejich přestavbě v letech 1585–1599. Tehdejší majitel a stavitel byl Jan z Pernštejna. Dům několikrát změnil majitele. Vystřídali se zde páni z Dubé a Lipé (po kterých je pojmenovaný dům na náměstí Svobody, a o kterém jsme psali zde), Karel st. ze Žerotína, hrabata z Thurnu, hrabata ze Salmu.

Dům pánů z Kunštátu
Dům pánů z Kunštátu

Julius ze Salmu a Neuburku byl moravský zemský hejtman a tak po roce 1636 v domě zasedali moravští stavové. V roce 1708 palác získalo město Brno a to koupí od Maxmiliána Františka, svobodného pána z Deblína. Palác je přestavěn stavitelem Mořicem Grimmem na městskou tržnici s 50 obchůdky a propojen s domy na adrese Starobrněnská 14 a 16. Později byl využíván jako sklad mouky a obilí nebo prostor pro divadelní představení. V 19. a první polovině 20. století zde sídlily úřady. Za za 2. sv. války byl objekt poškozen a mezi lety 1952-55 opraven a adaptován pro výstavní účely.

Nádvoří domu pánů z Kunštátu
Nádvoří domu pánů z Kunštátu

Další rekonstrukce proběhla po roce 2000. Od roku 2003 zde opět obnovil svou činnost Dům umění města Brna. Proto se můžete na nádvoří setkat se stříbrným objektem připomínajícím ufo i barokní sochou. “Ufo” je objekt s názvem Gonflable a autorem je Hans Kupelwieser. Socha, postava starého vousatého muže, je Alegorie Zimy a jedná se o dílo Ignáce Lengelachera.

Alegorie Zimy
Alegorie Zimy

Městský dvojdům Schmetterhaus

Dům pánů z Kunštátu je propojen s dvojdomem na ulici Starobrněnská 14 a 16 a to nejen fyzicky díky brance, ale i historicky. I tento dům byl v majetku Salmů a rezidence byla později přeměněna na městskou tržnici, tzv. „Schmetterhaus“. Krámky byly určeny zejména pro mimobrněnské kupce, například pláteníky z Moravské Třebové, ze Svitav, severních Čech a ze Slezska.

Městský dvojdům Schmetterhaus a brána se znakem
Městský dvojdům Schmetterhaus a brána se znakem

Vstup na nádvoří z ulice Starobrněnské umožňuje ozdobný portál. Na protáhlé nádvoří navazují protilehlá křídla domu, přičemž každé má vlastní číslo orientační. Ve Starobrněnské ulici je levá (západní) část označena č. 16 a pravá (východní) část č. 14, proto označení dvojdům.

Městský pivovar, Dominik a Pivovarský dům Poupě

Blok domů na nároží Šilingrova náměstí, Starobrněnské a Dominikánské ulice býval městským pivovarem. Od 16. století až do roku 1862 byl v domech na Dominikánské ulici 15, Šilingrovo náměstí č. 7 a Starobrněnská č. 20.

Brána na Šilingrově náměstí
Brána na Šilingrově náměstí

Mezi domy s adresou Starobrněnská 20 a Šilingrovo náměstí č. 7 se nachází jeho připomínka v podobě brány se znakem Brna. A také pamětní deska brněnského sládka, kterým byl František Ondřej Poupě. Ten byl zakladatelem českého odborného pivovarnictví a prvních odborných publikací.

Pamětní deska - František Ondřej Poupě
Pamětní deska – František Ondřej Poupě

Místní domy tvořící pivovar prošly několika přestavbami, kdy se různě spojovaly a upravovaly. Některé úpravy si možná pamatujete i vy. V 80. letech 20. století byl objekt přebudován a v roce 1990 byl otevřen pod názvem Dům stavbařů, tj. Svazu odborů staveb při Průmyslových stavbách Brno. Původní dům byl rozšířen o sousední čísla orientační 17–19 (vybombardovaný Albrechtův dvojdům) a obvodové zdivo získalo pseudohistorické fasády.

Domy na místě Albrechtova domu
Domy na místě Albrechtova domu

Pro dům se užívalo i označení Dominik a v místním relativně velkém sále probíhaly taneční i plesy. Po zhruba 10 letech chátrání a změně majitele se dům dočkal rekonstrukce. Od roku 2020 se zde zase vaří pivo, vznikl zde minipivovar s rozlehlou restaurací a výčepem nesoucí jméno Pivovarský dům Poupě.

Pivovarský dům Poupě.
Pivovarský dům Poupě.

Velký Špalíček je blok budov s pohnutou a spletitou historií, stejně spletitou jako jsou zkratky a průchody, které přes něj vedou. Znali jste tyto zkratky? Chodíte tu běžně, nebo jsme vás inspirovali k průzkumu? 

Sdílejte článek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám žádný z publikovaných článků neunikl.

Přejít nahoru