Větrné mlýny na Jižní Moravě II.

Větrné mlýny nejsou jen krásné stavby, ale živé dědictví. Kuželov, Rudice, Ostrov u Macochy, Ruprechtov i Starý Poddvorov odrážejí technický pokrok a život v časech minulých. Tyto symboly inovace otevírají okno do historie a ukazují, jak lidé žili v tradičních venkovských prostředích České republiky.

Interaktivní mapa
Interaktivní mapa

Větrný mlýn Kuželov, okres Hodonín

Větrný mlýn v Kuželově najdete nad obcí Kuželov, jihozápadně od Velké nad Veličkou. Jde o oblast Bílých Karpat, tedy úžasné místo na výlety. Tento mlýn holandského typu je dnes exponátem Technického muzea v Brně. Má kuželovitou kamennou konstrukci, která nese otočnou střechu se šindelovou krytinou a čtyřmi křídly větrného kola, upevněnými na hřídeli. 

Větrný mlýn Kuželov
Větrný mlýn Kuželov

Postaven byl v roce 1842 a více než sto let sloužil zemědělcům z okolí. Vedle mlýna stojí obytné a hospodářské budovy s expozicí horňáckého bydlení a hospodaření na přelomu 19. a 20. století. Součástí expozice je i ukázka různých nástrojů na údržbu mlýna, kterou si většinou mlynář prováděl sám.

Větrný mlýn Kuželov
Větrný mlýn Kuželov

Větrný mlýn Starý Poddvorov, okres Hodonín

Mlýn ve Starém Poddvorově je tak trochu cestovatel, i okolnostmi a osudem zkoušený mlýn. Oproti předchozím mlýnům, je tento celodřevěný, německého typu. Najdete ho asi 1 km nad vesnicí Starý Poddvorov ve směru na Čejkovice. Na toto místo se dostal kolem roku 1880 z Týnce u Břeclavi, kam se o 10 let předtím přestěhoval z Mutěnic. 

V roce 1890 ho převrátila a poškodila vichřice. Mlýn mlel až do úředního zastavení v roce 1941, pak ještě krátce po druhé světové válce do roku 1949. Přes veškerou snahu majitele chátral. Částečně byl opraven v roce 1969, kdy byl ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a okresní zvelebovací komisí uveden do provozuschopného stavu. Díky neexistenci další průběžné péče mu v roce 1982 odpadla křídla (lopatky). Roku 1999 mlýn koupila obec, které se pomocí peněz z projektu Phare CBC podařilo mlýn  na přelomu let 2002 a 2003 zrekonstruovat. 

Větrný mlýn Poddvorov
Větrný mlýn Poddvorov

Větrný mlýn ve Starém Poddvorově je dvoupatrová dřevěná stavba na čtvercovém půdorysu. Jeho rozměry jsou 4,6×4,3 m a výška 9,2 m. Čtyřlopatkové větrné kolo má rozpětí 7 m. O historii mlýna se dozvíte víc na panelech umístěných v bezprostředním okolí. Z areálu se vám naskytne i hezký výhled na okolí. Pokud se chcete rozhlédnou z větší výšky, můžete navštívit rozhlednu v Novém Poddvorově nebo Mutěnicích, o kterých jsme psali v článku Cesty na rozhledny jižní Moravy.

Informační tabule u Větrného mlýna Poddvorov
Informační tabule u Větrného mlýna Poddvorov

Větrný mlýn Ruprechtov, okres Vyškov

Mlýn byl původně postaven v roce 1873 jako klasický holandský mlýn s otočnou střechou a čtyřmi lopatkami. Později bylo klasické větrné kolo nahrazeno inovativní Halladayovou turbínou. Tato turbína, pojmenovaná po americkém vynálezci Danielu Halladayovi, má nastavitelné lopatky a dvojité kormidlo, které umožňují optimální využití větru. Turbína, která se v současnosti točí ve výšce 16 metrů nad zemí, má průměr 10 metrů a váží kolem 2 tun.

Tento mlýn s Halladayovou turbínou je mimořádným technickým dědictvím nejen v České republice, ale i v Evropě. Dokládá inovace a historickou hodnotu tohoto zařízení. Navíc, na podzim roku 2009 byl oceněn vytvořením poštovní známky a zlaté mince, což ukazuje na jeho kulturní význam a důležitost.

Větrný mlýn Ruprechtov
Větrný mlýn Ruprechtov

Větrný mlýn Rudice, okres Blansko

Mlýn v obci Rudice je opět holandského typu. Byl postaven v roce 1865 Matějem a Františkou Ševčíkovými na kopci v nadmořské výšce 510 m. Zažil několik změn a oprav, včetně výměny hřídele a poškození větrného kola vichřicí. Později byl převeden na elektrický pohon.

V průběhu historie byl mlýn několikrát uzavřen, ztratil mlecí právo. Díky manželům Vaverkovým z Brna byl obnoven a v roce 1994 se zde otevřelo muzeum.Mlýn je třípodlažní s kuželovitou střechou. Okna jsou obklopena hladkými omítkovými  šambránami. Stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy s podhledem.

V Rudici koluje legenda o ženě, která přivedla kozu k větrnému mlýnu na pastvu, ale zapomněla si přibalit kolík k připoutání zvířete. Místo toho se rozhodla kozu přivázat k lopatce větrného mlýna. Když se vrátila pro zapomenutý kolík, začal vát vítr. To způsobilo, že se kolo začalo otáčet a koza zůstala viset v nejvyšším bodě otáčení kola. I přes snahy vesničanů nebylo možné kozu zachránit a nakonec musela být snězena.

Větrný mlýn Rudice
Větrný mlýn Rudice

Mlýn Ostrov u Macochy, okres Blansko

Tento mlýn holandského typu pochází z první poloviny 19. století. Jde o třípatrovou válcovitou zděnou stavbu. Stavba má zdivo z lomového bílého vápence a zakončuje ji kuželovitá střecha. Větrné kolo má čtyři lopatky, původní průměr byl 13 metrů, nyní činí 11,6 metrů. V interiéru jsou dřevěné trámové stropy a podlahy z fošen. Mlýn byl obydlen, přízemí sloužilo jako síň, světnice a chlívek. V roce 1947 byla původní střecha nahrazena plechovou. Ve třetím patře je zachovalé mlecí složení. Dnes je mlýn využíván k rekreačním účelům.

Větrný mlýn Ostrov u Macochy
Větrný mlýn Ostrov u Macochy

Větrné mlýny, stejně jako novodobé rozhledny jsou jako majáky přitahující náš pohled v krajině. Zvou nás k návštěvě při které můžeme obdivovat um našich předků i trošku nahlédnout do jejich mnohdy nelehkých životů spojených s tvrdou prací a bojem s nepřízní osudu. 

Sdílejte článek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám žádný z publikovaných článků neunikl.

Přejít nahoru