Znojmo

Znojmo

Znojmo, město vína s rozsáhlým labyrintem podzemí, pivovarem a spoustou zajímavých památek, najdete kousek od rakouských hranic. V historickém centru města Znojma je soustředěno asi nejvíce památek. Některá místa v proměnách času bohužel utržila i několik ne zrovna zdařilých proměn. Jedním z nich je Dolní náměstí a na něm stojící obchodní dům Dyje. Jeho základy pronikly až do znojemského podzemí.

Znojemské podzemí

Podzemí se ve Znojmě nachází hned v několika patrech. Sloužilo pro skladování potravin, zboží, ale také jako útočiště v době válek. Na třech prohlídkových trasách si můžete prohlédnou zlomek z celkové délky skoro 27 km znovuobjevených podzemních prostor. Většina návštěvníků absolvuje první prohlídkový okruh, jehož součástí jsou velké podzemní sály. Zde, kromě výkladu průvodce, návštěvníci uvidí postavy a výjevy z historie města. Můžete zahlédnout i netopýry v některém z odvětrávacím komíně. Další okruhy jsou fyzicky náročnější. Třetí prý absolvujete hlavně plazením.

Znojmo, podzemí
Znojmo, podzemí

Radniční věž

Věž radnice s výškou 66,58 m a svou zvláštně natočenou střechou je dominantou a symbolem města. Po zdolání 162 schodů se můžete, z okýnek věže, kochat výhledem na všechny strany.

Znojmo, výhled z Radniční věže
Znojmo, výhled z Radniční věže

Při dobré viditelnosti uvidíte nejen nedaleké Dukovany, přírodní park Podyjí, Pálavské vrchy, ale můžete zahlédnou také Alpy. Pohled dolů na město Vás možná inspiruje k další procházce úzkými uličkami a náměstími s barevnými fasádami domů z různých stavebních epoch.

Znojmo, radniční věž
Znojmo, radniční věž

Okolí Znojemského hradu

Znojemský hrad

Abyste se dostali k hradu, musíte absolvovat cestu skrz areál místního pivovaru. Původní hrad na ostrohu nad řekou Dyjí byl vystaven už v polovině 12. století. Hrad býval rezidencí moravských markrabat a místem diplomatických jednání českých králů. Po požáru v roce 1730 byl částečně opraven, ale jeho význam i stav rychle upadl.

Přední část následně koupili znojemští měšťané, kteří zde založili v roce 1720 pivovar. Část, kde dnes sídlí muzeum, nechali v letech 1711-1721 postavit hrabata z Deblína jako barokní zámek.   

Znojmo, pohled na hrad s rotundou
Znojmo, pohled na hrad s rotundou

Rotunda sv. Kateřiny

Jen kousek od hradu se nachází rotunda sv. Kateřiny s unikátní malířskou výzdobou. V románských malbách najdeme, kromě obsáhlé náboženské tématiky, motivy odkazující k mýtickému původu Přemyslovců. Na krátkou prohlídku rotundy můžete vyrazit pouze za dobrých klimatických podmínek, když bude pršet do rotundy se nedostanete. 

Znojmo, rotunda sv. Kateřiny
Znojmo, rotunda sv. Kateřiny

Pivovar a expozice pivovarnictví

V předhradí Znojemského hradu se pivo, s krátkou přestávkou, vaří už více než 300 let. Právo várečné městu udělil římský král Rudolf I. už v roce 1278. Dnes můžete vyrazit na exkurzi do současného městského pivovaru. Pak je možné srovnat, jak se liší dnešní od původní výroby, kterou prezentuje Expozice pivovarnictví ve staré varně. 

Znojmo, vsup do pivovaru a v pozadí kostel sv. Mikuláše
Znojmo, vsup do pivovaru a v pozadí kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše

Pozdně gotický trojlodní kostel sv. Mikuláše, stojící na Mikulášském náměstí, nepřehlédnete. Ať už se díváte od řeky nebo z terasy u Znojemského hradu. Mohutná bílá stavba, zaklenutá síťovou žebrovou klenbou nesenou štíhlými sloupy, je impozantní. Uvnitř kostela najdete několik gotických fresek, působivou gotickou kazatelnu ve tvaru zeměkoule a křtitelnici. V kostele jsou umístěny ostatky sv. Bonifáce a soška “Panny Marie Chlebové” z konce 15.století.

Znojmo, kostel sv. Mikuláše
Znojmo, kostel sv. Mikuláše

Kaple sv. Václava

V těsné blízkosti kostela sv. Mikuláše se nachází kaple sv. Václava. Dvoupatrová stavba s ochozem stojí na samé hraně svahu nad řekou Dyjí. Neobvyklý ochoz, vedoucí zvenku kolem části kaple, poskytuje krásný výhled do okolí. V horní kapli najdete fotografie a informace o různých sakrálních památkách ve Znojmě a blízkém okolí. 

Znojmo, kostel sv. Mikuláše a kaple sv. Václava
Znojmo, kostel sv. Mikuláše a kaple sv. Václava

Karolíniny sady s rajskou zahradou

K úpravě skalnatého srázu, pod chrámem sv. Mikuláše, do parkové podoby došlo na počátku 19. století. Klasicistní brána, kterou se do sadů dostanete, i sady samotné, byli pojmenovány po rakouské císařovně Karolíně Augustě Bavorské (1792-1872). Ta se svým císařským manželem Františkem I. navštívila Znojmo roku 1833.

Dnes v místech Rajské zahrady najdete tzv. Městskou vinici s odrůdami typickými pro znojemskou vinařskou oblast. Kromě laviček a výhledů je zde také barokní sousoší Kalvárie, přemístěné od Dolní brány.

Znojmo, Kalvárie v Karolininých sadech
Znojmo, Kalvárie v Karolíniných sadech

Kostely a kláštery v centru města

V centru města najdete mnoho dalších kostelů a klášterů. V dolní části Masarykova náměstí je to jednoduchý kostel sv. Jana Křtitele, který patří k sousednímu klášteru kapucínů.

Na rohu ulic Dolní Česká a Kovářská, vedle bývalého kláštera dominikánů, je kostel Nalezení sv. Kříže (někdy je chybně uváděn jako kostel Povýšení sv. Kříže nebo jenom jako kostel sv. Kříže).

Na Jezuitském náměstí je kostel sv. Michala, ve kterém je presbytář zaklenut složitou žebrovanou klenbou v podobě prostupujících se čtyřcípých hvězd. Ke kostelu patřila i sousední jezuitská kolej se seminářem a gymnáziem postavená kolem roku 1624 hrabětem z Althanu. V budově koleje je dnes sídlo Státního okresního archivu.

Jihomoravské muzeum sídlí v bývalém klášteře minoritů umístěném v ulici Přemyslovců jen kousek od Znojemského hradu. 

Znojmo, Masarykovo náměstí s kapucínským kostelem
Znojmo, Masarykovo náměstí s kapucínským kostelem

Hradby

Znojmo, díky své poloze na skalním útesu nad řekou, bylo dobře z jihu chráněno před nájezdy nepřátel. Zbytek města ve středověku obklopovaly hradby. Část hradeb najdete u kostela sv. Michala na Jezuitském náměstí. Velká část hradebního opevnění Znojma je součástí Městských parků. Okolí Střelniční věže je přizpůsobeno ke kulturním akcím. Ve Vlkově věži, upravené na rozhlednu, je turistické infocentrum a speciální vinný bar.

Pokud nezabloudíte a trefíte do Kapucínské zahrady, prohlédnete si Psí a Prašnou věž. Pokud na tom budete podobně jako my, tak po obhlídce věznice Znojmo (naštěstí jen z venku) zahlédnete na okraji hradeb poslední věž s názvem Nová.

Znojmo, Střelniční věž a hradby
Znojmo, Střelniční věž a hradby

Městský park

Městský park je souvislý pás zeleně lemující, od severu k jihu, východní část historického města. Vznikl postupně, nejdříve výsadbou stromové aleje podél hradeb a později, po zasypání vnějšího hradebního příkopu, se rozšířil do dnešní podoby. Trochu působí jako hranice mezi středověkým a moderním městem a je zelenou oázou pro obyvatele města. 

Jubilejní park

Milé překvapení v podobě oázy plné květin, zvoucí k posezení a relaxaci, je Jubilejní park. Nachází se na stejnojmenné ulici asi 200 metrů na sever od Pražské brány. Park pochází z roku 1928 a vznikl u příležitosti 10. výročí vzniku Československé republiky. Měl být symbolem češství ve městě, kde historicky žilo víc německy hovořících obyvatel. Autorem návrhu parku byl pražský architekt Josef Kumpán.

Znojmo, Jubilejní park
Znojmo, Jubilejní park

Muzeum motorismu v bývalé vodárně

V sousedství řeky Dyje, v ulici U Obří hlavy, stojí komplex budov bývalé městské vodárny. Neorenesanční budova městské vodní elektrárny a vodárny z roku 1903 byla několikrát upravována a dostavována s rostoucí spotřebou užitkové vody a elektřiny.

Znojmo, hrad a v popředí bývalá vodárna
Znojmo, hrad a v popředí bývalá vodárna

Část komplexu dnes slouží jako loděnice a restaurace (strojovny z roku 1937). Nejen stará čerpadla najdete ve sklepě budovy dnes rekonstruované pro účely Muzea motorismu. V muzeu i jeho venkovních prostorech můžete obdivovat automobily, motocykly, traktory, parní stroje, dětské hračky a kočárky. Celá expozice a okolí je doplněná o vtipně nainstalované figuríny v oblečení ve stylu 30. let. A některé vám opravdu utkví v paměti na dlouho.

Znojmo, Muzeum motorismu
Znojmo, Muzeum motorismu

Hradiště

U řeky Dyje, ulicí U Obří hlavy, se dostanete do tak trochu jiného světa. Najdete tu les i skalní svah podobný krajině v blízkosti Jadranu. Od rozcestníku pod Kramerovou vilou můžete vyrazit lesnatým údolím Granického potoka nebo vzhůru do svahu ke kostelu sv. Antonína Paduánského.

Znojmo, hrad a Hradiště
Znojmo, hrad a Hradiště

Při cestě vzhůru Hradištěm, obzvlášť během letního slunného dne, možná budete častěji zastavovat proto, abyste se napili, než se kochali výhledy. Cestička se klikatí skalnatým svahem s nízkým porostem bylin a travin. Najdete tu několik laviček, ze kterých je krásný výhled na město. U kostelíku sv. Antonína Paduánského máte navíc výhled doplněný o výklad z historie města. Stačí, když využijete vtipný informační panel; několikrát zatočíte kličkou a už jen posloucháte.

Eliášova kaple a naučná stezka

Výhled na řeku Dyji získáte, pokud se vydáte k nedaleké Eliášově kapli. Ta stojí na okraji skály přímo nad hrází vodní nádrže.

Zpět k městu vede několik cest po svazích Gránického údolí. Až trochu tajemně působí Křížová cesta lemovaná kapličkami (modrá a zelená turistická značka). Jistým překvapením je informace, že původní svahy údolí byly kvůli obraně města holé. K výsadbě, dnes vzrostlého lesoparku, došlo po roce 1878. Kromě historických a turistických cest, zde vede naučná stezka S mlokem Gránickým údolím. V Gránickém údolí si můžete zvolit, zda se vrátíte zpět do ulice U Obří hlavy, nebo po modré značce, vyjdete ke klášteru minoritů a Znojemskému hradu.

Znojmo, Gránické údolí
Znojmo, Gránické údolí

Pokud máte dostatek času a zajímá vás období Velké Moravy, můžete zvolit naučnou stezku Za poznáním dějin Hradiště. Ta vás od kostelíka sv. Antonína Paduánského povede kolem kláštera křižovníků s červenou hvězdou a chrámu sv. Hippolyta do Muzea Velké Moravy a k základům velkomoravského kostela.

Loucký klášter

Z vyhlídky na Hradišti, ale i při příjezdu do Znojma od jihu, uvidíte obří masu bývalého kláštera premonstrátů Louka. Je až neuvěřitelné, co lidé dokázali dřív postavit i to, jak to dokázali skoro zničit.

Znojmo, chodby Louckého kláštera
Znojmo, chodby Louckého kláštera

Původní klášter s kostelem sv. Václava byl založen v roce 1190 knížetem Konrádem Otou a jeho matkou Marií v roce 1190. Klášter se brzy stal jedním z největších majitelů půdy v okolí Znojma. Velkolepá barokní přestavba vychází z plánů projektanta J. L. Hildebranta. Stavět se začalo v roce 1748. Dokončené bylo východní trojpatrové křídlo, avšak z monumentálního plánu byla realizovaná ani ne polovina. Klášter byl zrušen císařem Josefem II. v roce 1784. Část prelatury byla upravena na sídlo správy panství, byty a faru. Následně sloužil vojsku. Budova vlastního konventu sloužila jako kasárna a posléze jako továrna na tabák. 

Dnes je z budov opravena a využívána jen malá část. V konventu najdete bednářské a vinařské muzeum s návštěvnickým centrem a prodejem vín. Postupnou obnovou prochází kostel a bývalá škola v jeho sousedství. Zbytek kláštera působí zatím pocitem zmaru a bezradnosti.

Znojmo, Loucký klášter
Znojmo, Loucký klášter

Při naší návštěvě jsme využili akci #mastozadax. Za útratu, v některé ze zapojených kaváren, restaurací nebo penzionů, dostanete poukázky. Tyto vyměníte, v městem provozovaných turistických místech, za lístky zdarma. Můžete tak vyrazit na radniční věž, do podzemí, do expozice pivovarnictví, prozkoumat hradební opevnění nebo na prohlídku města s průvodcem.

Znojmo, cukrárna kde jsme dostali poukázky
Cukrárna Znojmo, zde jsme dostali poukázky #mastozadax

Na návštěvu Znojma vám jeden den stačit nebude, stěží zvládnete projít hlavní památky. Město toho nabízí opravdu hodně. I při opakované návštěvě Vás vždy něčím novým překvapí. Patří k místům, kam se pro jejich krásu a atmosféru budete chtít vracet. Takže brzy na viděnou Znojmo!

Sdílejte článek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám žádný z publikovaných článků neunikl.

Přejít nahoru