Praha

Praha: mnoho tváří jednoho města

Praha je město, které návštěvník může obdivovat nebo zkoumat z různých úhlů. Je to město, kam by se měl alespoň jednou za život vypravit každý, kdo tam trvale nežije. Povinná prohlídka zahrnuje notoricky známé turistické památky. Praha však nabízí nejen to, je zde spousta věží a jiných míst odkud si město prohlédnete z nadhledu. Bezpočet kostelů, které mohou sloužit jako malá škola architektonických stylů a nebo nejrůznější zážitky, kdy se třeba na hodinu stanete nevidomým. 

Interaktivní mapa
Interaktivní mapa

Praha povinná

Komplex Pražského hradu a katedrála sv. Víta

Pražský hrad je dominantou a symbolem Prahy, stejně jako katedrála sv. Víta. Pražský hrad se z původně raně středověkého hradiště postupem času rozrostl na největší hradní komplex na světě. Z architektonického hlediska, díky postupným přestavbám, tu najdeme směsici architektury od románské až do současnosti.

Praha, Pražský hrad
Praha, Pražský hrad

I ve 20. století proběhly některé úpravy. Rozsáhlejší přestavby si vyžádala nutnost změnit nepoužívaný hrad na sídlo prezidenta za první republiky. Pod záštitou prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka přestavbu realizoval architekt slovinského původu Jože Plečnik a jeho nástupce Otto Rothmayer. Větší úpravy proběhly i pod záštitou prezidenta Václava Havla.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, jak zní celý název katedrály, je duchovním symbolem českého státu. Založena byla roku 1344 na místě původní románské rotundy. Její dostavba do podoby, jak ji známe dnes, proběhla až v letech 1873–1929 podle projektu Josefa Krannera, Josefa Mockera a Kamila Hilberta.

Praha, Katedrála sv. Víta
Praha, Katedrála sv. Víta

Byla dostavěna část lodi a průčelí se dvěma 80 m vysokými věžemi. Dnes můžete obdivovat chrám zvenku i zevnitř, podívat se do Královské hrobky a sv. Kaple nebo vystoupat na Velkou jižní věž katedrály. Při prohlídce zvenčí, zaujme tzv. Zlatá brána, slavnostní vchod do chrámu na jižním průčelí ze III. nádvoří. Tento vchod zdobí skleněná mozaika z let 1370–1372, ojedinělá práce nacházející se na sever od Alp.

Praha, Zlatá brána
Praha, Zlatá brána

Karlův most

Karlův most je nejstarším stojícím mostem přes řeku Vltavu a jedno z často fotografovaných míst v Prahy. Jeho stavba probíhala mezi lety 1357 až 1402 pod záštitou krále Karla IV.  Spojuje Staré Město s Malou Stranou. Karlův most tvoří 16 oblouků, má délku 515,76 m a šířku kolem 9,50 m; vozovka je umístěná 13 m nad normální hladinou řeky Vltavy. Původně gotický most byl později, hlavně mezi lety 1704 -1714, doplněn sochařskou výzdobu tvořenou převážně vrcholně barokními sochami a sousošími. Najdeme zde sochy od barokních tvůrců jako je Matyáš Bernard Braun nebo Ferdinand Maxmilián Brokoff.

Praha, Karlův most
Praha, Karlův most

Staroměstské náměstí a orloj

Staroměstské náměstí je jedno z nejstarších náměstí v Praze a je velmi oblíbenou turistickou lokalitou. Dnešní název, Staroměstské náměstí, se oficiálně používá od roku 1895. Dřív se toto náměstí, s plochou více než 9000 m², jmenovalo Velké náměstí a od 14. století se mu říkalo Staroměstský rynek.

Náměstí obklopují různé historické stavby jako je Staroměstská radnice, chrám Matky Boží před Týnem, barokní kostel sv. Mikuláše, rokokový palác Kinských, gotický městský palác Dům U Kamenného zvonu. Na náměstí najdete monumentální pomník Mistra Jana Husa,  pražský poledník a nedaleko Staroměstské radnice je v dlažbě vyznačeno místo popravy 27 českých pánů v roce 1621.

Praha, Staroměstská radnice a místo popravy
Praha, Staroměstská radnice a místo popravy

Pohled na Staroměstský orloj láká asi nejvíce turistů. Tyto středověké astronomické hodiny jsou umístěny na jižní straně Staroměstské radnice. Orloji uprostřed dominuje astronomický ciferník, pod kterým je kalendářní deska, ze které lze odečíst aktuální měsíc, den a nepohyblivé svátky křesťanského kalendáře. Také tu najdete aktuální sluneční i měsíční znamení zvířetníku, Měsíční fáze a postavení Měsíce vzhledem ke Slunci. Největší davy turistů zažívá orloj ovšem v každou celou hodinu (9 – 23), kdy se otevřou okénka nad astronomickým ciferníkem a začne defilé 12ti apoštolů.

Staroměstský orloj, Praha
Staroměstský orloj, Praha

Vyšehrad a Slavín

Vyšehrad je historické hradiště, hrad a pevnost v Praze. Najdete ji na skále nad pravým břehem řeky Vltavy v jižní části historického města. Podle pověstí zde bylo jedno z nejstarších sídel českých knížat a ze zdejší skály skočil vladyka Horymír na svém koni ŠemíkoviRozsáhlý areál barokní pevnosti je dnes upraven do formy parku a je veřejně přístupný. Z hradeb se Vám naskytnou zajímavé výhledy na Prahu a řeku Vltavu.

Praha, Výhled z Vyšehradu
Praha, Výhled z Vyšehradu

Najdete zde nejstarší pražskou rotundu sv. Martina i opakovaně přestavovanou baziliku sv. Petra a Pavla. Její dnešní podoba je výsledkem radikální novogotické přestavby z konce 19. století a počátku 20. století.

Rotunda sv. Martina na Vyšehradě
Rotunda sv. Martina na Vyšehradě

Nedaleko kostela sv. Petra a Pavla najdete Vyšehradský hřbitov se tzv. Slavínem, hrobkou nebo chcete-li pantheonem pro poslední odpočinek vynikajících českých osobností. Nejen zde, ale po celém poměrně malém hřbitově, najdete pomníky připomínající známé české osobnosti.

Vyšehrad - hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla
Vyšehrad – hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla

Praha, město věží a kostelů

O Praze se říká, že je město věží. Kromě Malostranské a Staroměstské mostecké věže na obou stranách Karlova mostu je tu bezpočet věží kostelů. Kostely, to je taková procházka dějinami architektury. Románský styl najdete v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, která byla následně upravena goticky, renesančně a nakonec i barokně.

Pražský hrad, bazilika sv. Jiří
Pražský hrad, bazilika sv. Jiří

Hned přes nádvoří se vypíná gotická katedrála sv. Víta.

Pražský hrad, katedrála sv. Víta
Pražský hrad, katedrála sv. Víta

Pod Pražským hradem na Malostranském náměstí, na Malé Straně, najdete Kostel sv. Mikuláše nejvýznamnější barokní stavbu ve městě. Má mohutnou kupoli, která spolu s malostranskou věží a zvonicí, tvoří neodmyslitelnou dominantu Prahy.

Praha, kostel sv. Mikuláše
Praha, kostel sv. Mikuláše

Pražské Jezulátko

Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského s přilehlým klášterem bosých karmelitánů se nachází na Praze 1, pod Petřínem, v Karmelitské ulici na Malé Straně. Kostel je významnou stavební památkou raného baroka. Proslul soškou Pražského Jezulátka, díky které je často přezdíván U Pražského Jezulátka.

Pražské Jezulátko, Praha
Pražské Jezulátko, Praha

Bosí karmelitáni přišli do tohoto kláštera v roce 1624. V roce 1628 darovala Polyxena z Lobkovic klášteru voskovu sošku Pražského Jezulátka, kterou v přilehlém kostele Panny Marie Vítězné opatrují bosí karmelitáni dodnes.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně najdete na náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech. Monumentální modernistická stavba obdélného půdorysu byla inspirovaná Noemovou archou. Realizace, podle návrhu známého slovinského architekta Josipa Plečnika, proběhla v letech 1928-32. Věž kostela je vysoká 42 metrů a obsahuje prosklené kulaté hodiny o průměru 7,5 m, které jsou největší v Čechách.

Praha, Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha, Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Praha z nadhledu

Na některé, nejen kostelní věže můžete vystoupit a rozhlédnou se po okolí. Výhledy si můžete užít i na jiných místech. Území Prahy má členitý povrch, navíc řeka Vltava a její přítoky tady vyhloubily hluboká údolí. Z jednotlivých pahorků se tak naskýtají různé pohledy na město. Vyrazit můžete třeba na Vyšehrad, Letnou nebo Petřín.

Na Petříně najdete bezesporu nejznámější pražskou rozhlednu. Petřínská rozhledna inspirovaná Eiffelovou věží měří skoro 60 metrů. Mnohem výše se dostanete na Žižkovském vysílači. Základy Petřínské rozhledny jsou sice výše, ale vysílač s celkovou výškou 216 metrů je nejvyšší stavbou ve městě. Horní vyhlídkové patro, tzv. observatoř je ve výšce 93 m nad zemí. V 66 metrech je pak umístěno bistro s barem a restaurace. Co třeba zajít na kávu s výhledem?

Praha, Žižkovský vysílač
Praha, Žižkovský vysílač

Černého Praha

Po Žižkovském vysílači lezou dnes již ikonická Miminka sochaře Davida Černého. Jejich 3 sourozence najdete nedaleko Sovových mlýnů na Kampě. 

Miminka, Praha
Miminka, Praha

Další díla tohoto autora jsou rozeseta skoro po celé Praze. V pasáži Lucerna je sv. Václav sedící koni na břiše.

Sv. Václav v Lucerně, Praha
Sv. Václav v Lucerně, Praha

Nedaleko najdete otáčející se hlavu Franze Kafky. Hlavou otáčí i 24 m vysoká socha Lilith opírající se o dům nedaleko Invalidovny v Karlíně. Pokud se Vám díla tohoto umělce líbí můžete navštívit i jeho muzeum.

Praha, Lilith
Praha, Lilith

Neviditelná Praha

V prostorách Novoměstské radnice můžete zažít svět jinak, pohledem respektive pohmatem jako nevidomí. V prostorách radnice je umístěna Neviditelná výstava. Můžete tu prožít hodinu (nebo i více, podle typu zážitku) v absolutní tmě, kdy se spoléháte jen na zbylé smysly a pokyny průvodce. Kromě projití simulace bytu, galerie, přírody a městské ulice se od svého průvodce můžete dozvědět leccos o životě nevidomÿch a slabozrakých. Součástí je výstava, kde můžete potrénovat svůj hmat při hře v šachy nebo skládání puzzle.

Praha, Neviditelná výstava
Praha, Neviditelná výstava

Jako turista můžete v Praze navštívit i mnoho zajímavostí. Je tu množství muzeí (třeba Národní technické muzeum), galerií, divadel a spousta dalších míst, které lze objevovat. Záleží jen na Vás, co preferujete. Další tipy najdete v našich článcích “Praha s dětmi” a “Armádní muzeum Žižkov”.

Sdílejte článek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám žádný z publikovaných článků neunikl.

Přejít nahoru