Armádní muzeum Žižkov, Praha

Armádní muzeum je umístěno v Praze na Žižkově v historických budovách Památníku osvobození. Muzeum prošlo v letech 2018-2022 generální rekonstrukcí. Má tak zcela nově uspořádané exponáty doplněné o četné audiovizuální prostředky a QR kódy odkazující na příběhy s exponáty spojené.

Armádní muzeum Žižkov, Praha - mapa
Armádní muzeum Žižkov, Praha – mapa

Expozice v sedmi částech mapuje vojenské dějiny českého území od počátku až po dnešek. Výstavní plocha expozic, umístěných v 5 patrech, zabírá na 5 000 metrů čtverečních. Muzejní expozice jsou bezbariérové a vstup do muzea je zdarma. Jen pro Vaše pohodlí a bezpečnost exponátů si musíte odložit batohy anebo zimní bundy do uzamykatelných skříněk u recepce. V nejvyšším patře najdete kavárnu Café Kupka. Z kavárny a přilehlé venkovní terasy se naskýtá výhled na velkou část historického centra Prahy a Pražský hrad, o kterém jsme psali v článku Praha s dětmi.

Armádní muzeum Žižkov - pohled z terasy
Armádní muzeum Žižkov – pohled z terasy
Armádní muzeum Žižkov - pohled z terasy na Karlín
Armádní muzeum Žižkov – pohled z terasy na Karlín

Expozice Armádního muzea Žižkov

Trochu netypické umístění má expozice nejstarších exponátů. Je umístěna v nejvyšším patře. Navíc při přechody mezi jednotlivými expozicemi můžete obdivovat architekturu budovy.

Armádní muzeum Žižkov, Praha - schodiště
Armádní muzeum Žižkov, Praha – schodiště

Od počátků do roku 1740

Tato expozice zachycuje průřez výzbroje od počátků osídlení našeho území Slovany po rok 1740. Nejstarší kousky pochází z období antiky. Významné místo tu má středověk a období husitských válek. Najdete tu scénu, kdy český král Jan Lucemburský je připraven vjet do bitvy u Kresčaku nebo scénu s husitskou vozovou hradbou.

Expozice Od počátků do roku 1740
Expozice Od počátků do roku 1740

Ve zbrojnici jsou vystavené řemeslně nejkrásnější části zbroje a zbraně dané éry: meče, rapíry, přilby, štíty atd. Prohlédnout si můžete i zbraně osmanských Turků z tzv. Tureckých válek; z bojů mezi  křesťany v podobě Rakouské monarchie a islámem představeným Osmany na přelomu 16. století.

Expozice Od počátků do roku 1740
Expozice Od počátků do roku 1740

Postupně si prohlédnete zbraně používané v období Třicetileté války (1618-1648), která ovlivnila i naše území. Stejně jako další období, bitva na Bílé hoře v roce 1620 a poprava dvaceti sedmi českých pánů roku 1621.

Roky 1740 – 1914

Období ohraničené lety 1740-1914 je éra, kdy českým zemím vládli panovníci rodu Habsburků. Jejich portréty si můžete prohlédnou v galerii. Během jejich vlády probíhaly války o rakouské dědictví (1740-1748) a sedmiletá válka (1756-1763), kterým je věnovaná část expozice. Další významný konflikt tohoto období byly napoleńské války. Do této éry spadá i velká scéna lékárenského vozu s operací zraněného. Další konflikt byla prusko-rakouská válka z roku 1866, která se přehnala také přes naše území.

Ošetřování raněných v napoleonských válkách
Ošetřování raněných v napoleonských válkách

Dozvíte se trochu víc o třech nejvýznamnějších rakouských vojenských velitelích, jejichž jména si možná pamatuje z hodin dějepisu: Josef Václav Radecký z  Radče, Alfred Windischgrätz a František Jindřich Šlik. Ty nejkrásnější poklady mezi zbraněmi si můžete prohlédnout v místnosti zvané Klenotnice. Jsou tu ukázky špičkového řemesla v podání loveckých, ceremoniálních nebo i osobních zbraní některých evropských panovníků.

Klenotnice a indické ceremoniální zbraně
Indické ceremoniální zbraně v Klenotnici

1. světová válka, 1914 – 1918

V úvodu expozice se seznámíte s politickou situací, která po atentátu na následníka trůnu, Františka Ferdinanda d’Este v Sarajevu vedla ke vzniku 1. sv. války. Postupně jste zatahováni do hrůz války. Přispívá k tomu i instalace imitující zákopy, skrz které procházíte a mnohdy nevíte, co máte očekávat za dalším rohem. Navíc z tohoto období už existují černobílé filmy, které promítané na panelech, ještě více přibližují válečnou vřavu. 

Dozvíte se o strastiplné anabázi legionářů přes Sibiř a životě vojáků během jejich putování transsibiřskou magistrálou. O legionářích bojujících v Itálii a Francii, ale hlavně o Češích sloužících povinně v rakousko-uherské armádě. Expozice 1. světová válka, 1914 - 1918

Poslední část expozice je věnována konci války a vzniku samostatného Československa.

Československo 1918-1938

Expozice postihující období první republiky, ukazuje na množství exponátů jak nejrůznější armádní složky nově vzniklého demokratického státu, tak i rozvinutou výrobu zbraní z československých průmyslových závodů. Je zmíněna i branná povinnost a branná výchova nejen v podobě vojenských škol. Období končí mobilizací v roce 1938. Připomínají ji jak fotografie a filmové ukázky, tak makety pohraničního opevnění. 

Protektorát
Protektorát

2. světová válka, 1938-1948 

Expozice druhé světové války je bohatá a prostorově členitá. Najdete tu exponáty odkazující na všechny fronty, kde českoslovenští vojáci bojovali. V trochu komornějším duchu je prezentován domácí odboj v protektorátu a atentát na Reinharda Heydricha v květnu 1942. Expozice připomíná podzemní prostory v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.

Atentát na Reinharda Heydricha
Atentát na Reinharda Heydricha

Další část expozice je věnována obětem holocaustu, pražskému povstání v roce 1945 a období krátce po válce. V letech 1945-1948 sice došlo k obnově Československa, ale země se vydala vstříc nesvobodě.  

Od roku 1948 do současnosti

Do expozice zahrnující léta 1948-1989 vcházíte pohraničním pásmem, obklopeni dráty. V expozici najdete informace o armádě lidovědemokratického Československa, okupaci Československa v roce 1968 nebo část protiatomového krytu s prostředky protichemické ochrany. Najdete tu i předměty používané bezpečnostními složkami – sledovací zařízení, zásahový štít nebo přilbu jednotek potlačujících demonstrace na konci 80. let.

Armáda lidovědemokratického Československa
Armáda lidovědemokratického Československa

Poslední expozice ukazuje armádu po listopadu 1989. Armáda prošla přerodem od povinné služby v profesionální armádu. Naši vojáci působili na Balkánu, Blízkém východě nebo Afghánistánu. Mnohé exponáty odkazují na tyto mise. 

Muzeum nabízí prohlídku vývojem armády, zbraní a uniforem na našem území v průběhu několika století. Jeho prohlídka je poučná. To své si tu najdou milovníci zbraní, historie, ale i lidé mapující osudy své rodiny. V množství uniforem možná najdete ty, ve kterých mohli sloužit třeba vaši dědové nebo vzdálenější předci. Stejně jako my při sestavování kroniky našeho rodu. O strastech i slastech genealogie si můžete přečíst v našem článku Vesele i vážně o hledání předků.

Sdílejte článek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám žádný z publikovaných článků neunikl.

Přejít nahoru